Segment e-commerce je aj naďalej výraznou hnacou silou dopytu v sektore logistických nehnuteľností, pretože miera využívania internetu na hlavných globálnych trhoch naďalej rastie. V súčasnosti predstavujú partneri GLP zameraní na elektronický obchod približne 40 percent globálneho portfólia spoločnosti, čo je markantný nárast v porovnaní s 20 – 25 percentami pred piatimi rokmi.

Pandémia urýchlila prechod k online nakupovaniu a digitálnym riešeniam najmenej o dva až tri roky a očakávame, že tieto zmeny budú mať trvalé účinky, aj keď sa svetová ekonomika začne zotavovať. Nové podmienky vyžadujú nielen navýšenie skladového priestoru, ale tiež správnu technológiu, dáta a pracovnú silu, aby výsledkom bola zvýšená efektivita v širšom dodávateľskom reťazci.

V Európe vzrástli prenájmy medziročne o 69 percent, pričom sa v roku 2020 podpísali zmluvy na približne 1 milión štvorcových metrov s novými aj stávajúcimi zákazníkmi. Išlo o spoločnosti ako Alza.cz (napríklad na Slovensku podpis nájomnej zmluvy v logistickom parku v Senci, kde si Alza už po štvrtýkrát rozšírila plochu a park je tým plne prenajatý), Amazon, DHL, Leclerc, ID Logistics, Royal Mail, XPO Logistics alebo SF Express, globálnym klientom, ktorý bol vôbec prvým nájomcom v Európe.

GLP Europe navyše zaznamenala svoj najrušnejší rok, čo sa týka novej výstavby – v tomto období bol zahájený rozvoj nehnuteľností v hodnote 813 miliónov dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 113 percent. Zároveň tím rozširuje svoje stávajúce aktíva a uzatvára akvizíciu portfólia logistických nehnuteľností v strednej a východnej Európe, čo strategicky rozširuje európsku pôsobnosť spoločnosti už do 12 krajín

 

Zdroj:// Systémy logistiky