„Je tu značný dopyt po moderných a kvalitných priemyselných a logistických areáloch, ktoré ponúkajú viac než len skladovacie priestory. Spoločnosti sú ochotné zaplatiť za vyššie štandardy, pretože tým môžu veľa získať. Vypláca sa tiež výstavbu citlivo začleniť do okolitého prostredia, ponúknuť viac zelene a tiež investovať do okolitej infraštruktúry. Pomáha to pri budovaní vzťahov s výstavbou dotknutými obcami a komunitami,“ hovorí Jan Palek, riaditeľ spoločnosti GLP pre Českú republiku a Slovensko.

Dôraz na kvalitu a zavádzanie nových technológií pri výstavbe logistických parkov znamená v odbore v posledných rokoch obrovský posun: firmy využívajúce logistické areály patria k najrýchlejšie rastúcim, najmä v oblasti e komercie, distribúcie, ale aj ľahkej priemyselnej výroby. Pre svoj ďalší rozvoj a expanziu potrebujú kvalitné priestory, do ktorých je možné umiestniť logistické alebo výrobné zariadenia a ktoré zároveň poskytujú priateľské prostredie pre zamestnancov.

Dopyt po „chytrých“ budovách je vyvolaný novými požiadavkami klientov. Tí požadujú, aby sa priestory flexibilne prispôsobili ich potrebám. „Chcú monitorovať prevádzku a mať možnosť kontrolovať náklady s ním spojené. Zároveň očakávajú, že developer bude hľadieť do budúcnosti a ponúkne inovatívne riešenie. Preto navrhujeme budovy s možnosťou inštalácie fotovoltaických panelov a robíme technologickú a stavebnú prípravu pre dobíjacie stanice pre elektromobily. Možno nebudú využívané okamžite, ale budú k dispozícii, keď to bude dávať ekonomický zmysel,“ vysvetľuje Filip Krzywoň, technický manažér spoločnosti GLP Česká republika a Slovensko.

GLP podľa týchto štandardov stavia tri aktuálne projekty v Chrášťanoch pri Prahe, Holubiciach pri Brne a Ostrave-Hrušove. Hoci niektoré z nich sa ešte len začínajú stavať, ich kapacita je už takmer prenajatá.

Uplatňovanie udržateľnosti a ESG prístupu k podnikaniu je teraz veľmi dôležité aj pre investorov. Zvažujú nielen to, koľko investovať a aký bude ich výnos, ale aj aký vplyv bude mať investície na okolité prostredie. To všetko zvyšuje istotu dlhodobej návratnosti investície, a preto sa stáva neoddeliteľnou súčasťou nových logistických projektov.

Investície do inteligentných technológií sú jedným z mnohých spôsobov, ako splniť záväzky v oblasti ESG. „Pomáhame tým vytvárať efektivitu prostredníctvom úspor energetických zdrojov, času a peňazí. K zvýšeniu efektivity pomáha integrácia rôznych typov technológií vrátane dátovej analytiky, robotiky, automatizovaných odbavovacích systémov, digitálnych nakladacích dokov, šikovného triedenia, telematiky, systémov pre správu vozového parku a internetu vecí (IoT),“ zhŕňa Jan Palek.

Praktickým príkladom je technológia pre inteligentné meranie a zber dát, napríklad sledovanie frekvencie otvárania nakladacích brán. Zvyšuje rýchlosť odbavenia na bráne o 95% a využitie nakladacích dokov až o 50%. Vypláca sa aj zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov.

„Zlepšujeme kvalitu prostredia v našich objektoch. Inštalujeme technológie na zlepšenie kvality ovzdušia, akustického komfortu a tiež budujeme odpočinkové zóny. Vyhýbame sa toxickým alebo škodlivým materiálom a dávame prednosť ekologickým,“ vysvetľuje Jan Palek, riaditeľ GLP.

Súvisiacim trendom je navrhovanie nových stavieb pomocou elektronického modelu budovy metódou BIM (Building Information Modeling). „Virtuálny model budovy obsahuje informácie o všetkých komponentoch. Údržbu potom možno vykonávať rýchlo a ľahko. Ponúkame digitálny helpdesk prepojený s databázou BIM, takže ak je napríklad nahlásená porucha klimatizačného systému, okamžite vieme, kde sa problém nachádza, a ihneď máme k dispozícii všetku relevantnú dokumentáciu a informácie potrebné na jeho vyriešenie,“ vysvetľuje Filip Krzywoň.

Trend udržateľnosti podporujú tiež rastúce ceny energií, ktoré zvyšujú dopyt po energeticky úsporných budovách s kvalitnou izoláciou a technológiami na riadenie prevádzky. Tie umožňujú kontrolovať využívanie energií, vody, vzduchotechniky a osvetlenia. Umožňujú tiež využívať dažďovú vodu na zalievanie alebo splachovanie toaliet. „Bežné sklady budú postupne strácať na popularite, pretože ich prevádzkové náklady budú vysoké,“ dodáva Jan Palek.

Udržateľnosť sa premieta aj do hospodárenia s energiami. „Našou víziou je, že vyrobenú obnoviteľnú solárnu elektrinu budeme dodávať klientom, ktorým prenajímame naše priestory. Musí to byť pre nich samozrejme ekonomicky zaujímavé. Preto sa o konkrétnych inštaláciách bude rozhodovať až po dokončení projektov a na základe aktuálnych podmienok,“ dodáva Jan Palek.

Zodpovedný prístup sa týka nielen rozvoja priemyselných nehnuteľností vrátane logistických parkov, ale aj ich bezprostredného okolia: miestneho životného prostredia a obcí.

„Areály staviame tak, aby splývali s okolitým prostredím. Dávame si záležať na parkovej úprave, ktorá poslúži na oddych zamestnancov a návštevníkov. Naším cieľom je, aby všetky naše nové budovy boli z hľadiska udržateľnosti na úrovni BREEAM Very Good alebo ekvivalentné,“ hovorí Jan Palek.

Súčasťou širšieho konceptu zodpovednosti je aj úzka spolupráca s okolitými obcami, teda najmä samosprávami či spolkami. Tá zahŕňa investície do infraštruktúry obcí. \“Typicky investujeme napríklad do zvyšovania kapacity vodovodných radov, modernizácia čistiarní odpadových vôd, budovanie biokoridorov, prispievame na výstavbu škôl, parkov a ďalších projektov, ktoré by obce samy ťažko realizovali,\“ uzatvára Jan Palek, riaditeľ spoločnosti GLP.