Prvý dokončený sklad novej časti CTParku Košice spoločnosť prenajme poskytovateľovi komplexných logistických služieb – existujúcemu klientovi spoločnosti CTP, ktorý rozširuje svoje pôsobenie na Slovensku. Nový sklad s rozlohou 4 000 m2 bude postavený na princípoch dlhodobej udržateľnosti a efektívnej prevádzky s cieľom dosiahnuť certifikáciu BREEAM Excellent.

„Približne dve tretiny všetkých nových nájomných zmlúv CTP sú s existujúcimi klientmi. Je pre nás preto kľúčové byť dobrým partnerom pre našich klientov a hľadať prieniky pre ďalšiu spoluprácu. Je to aj prípad novej výstavby v CTParku Košice, kde prvý nájomca haly v novej časti parku rozširuje svoje pôsobenie z ďalšej našej existujúcej lokality na Slovensku. Tento nový logistický priestor zohľadňuje potreby našich klientov a bez kompromisov spĺňa ich nároky na prevádzku. Má napríklad prispôsobený vnútorný raster stĺpov, zvýšený počet nákladných rámp či rozsiahlejšie vonkajšie spevnené plochy určené na parkovanie nákladných vozidiel,“ uviedol Ján Rakovský, Senior Business Developer CTP.

Druhý sklad predstavuje riešenie na kľúč, s rozlohou viac ako 26 000 m2, pre spoločnosť z automobilového sektora.

Nová časť CTParku Košice bude priemyselným parkom triedy A s priestormi vhodnými pre logistiku, distribúciu a ľahký priemysel. Park sa nachádza v centre regiónu spájajúceho Maďarsko, Poľsko a Ukrajinu a ponúka tak strategicky výhodnú polohu. Blízkosť parku k medzinárodnému letisku Košice a jeho priľahlosť k diaľnici D1 zabezpečuje bezproblémový prístup nielen v rámci Slovenska, ale aj na susedné trhy. Košice zároveň poskytujú prístup k vysoko kvalifikovanej a cenovo konkurencieschopnej pracovnej sile.

CTPark Košice v súčasnosti pozostáva zo šiestich priemyselných budov s prenajímateľnou plochou viac ako 79 000 m2, v ktorých pôsobia spoločnosti ako DPD, Ceva Logistics, U-Shin, Howe, Hi-Technology Moldings a Ehlebracht.

„Okolie Košíc má veľký potenciál, ktorý ďalej poháňa investícia automobilovej spoločnosti VOLVO. V blízkej budúcnosti preto očakávame výrazný ekonomický rast, a to aj vďaka subdodávateľom, ktorí sa presúvajú na východ Slovenska,“ vysvetľuje Ján Rakovský.

Východ Slovenska je jednou z lokalít, kde spoločnosť CTP pred niekoľkými rokmi investovala do špekulatívneho nákupu pozemkov. Vďaka tomu teraz dokáže dostatočne rýchlo reagovať na rastúci dopyt po priemyselných nehnuteľnostiach triedy A, poháňaný kombináciou faktorov, ako je nearshoring, ktorý vedie spoločnosti k presunu výroby bližšie ku koncovým zákazníkom, alebo friendshoring, ktorého podstatou je sťahovanie firiem do geopolitického prostredia s podobnými hodnotami a podmienkami podnikania. Spoločnosť CTP vlastní a prevádzkuje na východe Slovenska celkovo tri parky – CTPark Košice, CTPark Prešov Sever a CTPark Prešov Juh.

Spoločnosť CTP je lídrom na trhu v oblasti výstavby priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku s hrubou prenajímateľnou plochou 803 000 m2 v 14 parkoch.