CTP je jedna z piatich najlepších európskych spoločností v oblasti logistických nehnuteľností a na základe hrubej prenajímateľnej plochy najväčší developer a vlastník logistických nehnuteľností v strednej a východnej Európe. Po 22 rokoch mnohých podnikateľských úspechov založených na organickom a silnom raste ziskov, je spoločnosť pripravená na ďalší krok vo svojom rozvoji.

Po kľúčovej zmene v stratégii financovania spoločnosti, vstúpila CTP v roku 2020 na medzinárodné dlhopisové trhy. CTP úspešne vydala svoj debut Green Bond v hodnote 650 miliónov eur v októbri 2020, po ktorom nasledovali ďalšie dva zelené dlhopisy za atraktívnych podmienok, vďaka ktorým sa celkový objem emisií zvýšil na vyše 1,5 miliardy eur. Po úspešnom vstupe na dlhopisové trhy investičného stupňa teraz CTP plánuje vstúpiť na trhy akciového kapitálu, aby mohla financovať svoj ďalší rast.

Dôvodom plánovanej ponuky je umožniť spoločnosti CTP urýchliť svoj rast financovaním developerských projektov a stavebných aktivít spoločnosti, selektívnym nadobúdaním nehnuteľností a splácaním dlhov. Ponuka bude predložená inštitucionálnym investorom a očakáva sa, že bude obsahovať primárnu ponuku novo vydaných akcií, ktorá zvýši hrubé výnosy v rozmedzí 800 miliónov až 1 miliardy eur a možnosť nadmerného pridelenia sekundárnych akcií. Očakáva sa, že ponuka bude predložená v najbližších týždňoch, v závislosti od trhových podmienok a ďalších relevantných faktorov.

CTP má vedúci a rastúci podiel na trhu na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku a Maďarsku. Je najrýchlejšie rastúcim developerom logistických nehnuteľností v Srbsku a expanduje v Rakúsku, Poľsku a Bulharsku.

Remon Vos, zakladateľ a výkonný riaditeľ CTP, dodáva: „Keď som zakladal CTP, bol som nadšený z podnikateľského ducha a ambicióznej atmosféry v regióne strednej a východnej Európy. Prvý projekt sme zahájili neďaleko Prahy a dnes, po 22 rokoch, sme najväčším vlastníkom a developerom logistických nehnuteľností v strednej a východnej Európe. Tento región má veľký úžitok z priaznivých makro trendov, ktoré vedú k štrukturálnemu rastu.

Vyhliadky logistických nehnuteľností na celom svete sú veľmi atraktívne s viacerými pozitívnymi faktormi urýchlenými vplyvom COVID-19. Nárast online obchodovania vedie k dlhodobej veľkej zmene v dopyte po logistických službách a priestoroch. Výrazne sme prerástli trhový podiel v regióne a expandovali sme na nových trhoch.

Po celé roky zostávalo naším poslaním budovať, vlastniť a prevádzkovať najudržateľnejšiu a najkvalitnejšiu sieť logistických parkov v Európe. Prostredníctvom nášho vertikálne integrovaného obchodného modelu sme nielenže dokázali vygenerovať vynikajúci výnos nad 10 % z developerských nákladov, ale aj naďalej zostávame dlhoročným vlastníkom našich nehnuteľností. Naše aktíva sú stopercentne certifikované BREEAM, vybavené na využívanie solárnej energie a do konca tohto roka budú naše prevádzky uhlíkovo neutrálne.

Máme ambíciu pozitívne vplývať na komunity, v ktorých pôsobíme mnohými iniciatívami, ako je spustenie iniciatívy s nulovým odpadom či podpora zalesňovania. Počas minulého roka sme zvýšili rýchlosť inovácií a tvrdo sme pracovali na tom, aby naša spoločnosť naďalej rýchlo napredovala. Vďaka výrazne posilnenej organizácii máme dobrú pozíciu na ďalší rast.

Po 22 rokoch súkromného vlastníctva sme teraz pripravení na ďalšiu fázu nášho rozvoja. Veríme, že kombinácia rozsahu, skúseností a silných perspektív rastu robí z CTP atraktívnu investičnú príležitosť. V Európe máme silnú platformu pre ďalší rast a sme odhodlaní zabezpečiť nepretržitý udržateľný rast pôsobiaci v najatraktívnejšom subsegmente nehnuteľností. Vstúpením na Euronext Amsterdam môžeme nadviazať na rozmach, ktorý sme dosiahli rozširovaním a ponúknuť prístup k širšej škále možností zvyšovania kapitálu.“

Ako podotkne Richard Wilkinson, finančný riaditeľ spoločnosti CTP, v roku 2020 dosiahli výrazný pokrok: zaznamenali ďalší rast, pokiaľ ide o veľkosť portfólia, príjmy z prenájmov a zisk. Výrazne zvýšili aj podiel na trhu v regióne a rozšírili svoju pôsobnosť v strednej a východnej Európe expanziou do Bulharska a Rakúska. Aby splnili ambiciózne ciele rastu, posilnili organizáciu, rozšírili personál a optimalizovali korporátnu štruktúru. Navyše získali uznanie od medzinárodných kapitálových trhov: úspešne dosiahli dva ratingy investičného stupňa a dlhopisy si od vydania počínali veľmi dobre.

„Pôsobíme v atraktívnom sektore s vysokou lojalitou nájomcov a zvyšujúcou sa spokojnosťou. Naša obchodná profilácia vyzerá skvele a sme v dobrej pozícii, aby sme využili priaznivé podmienky na trhu a poskytli riešenia, ktoré trhy hľadajú. Vízia našich Parkmakers hladko zapadá do hnacích síl rastu na našich trhoch: našich 10 najväčších parkov tvorí teraz 58 % z celkovej hrubej prenajímateľnej plochy, sú umiestnené tak, aby slúžili hlavným mestám a strategickým logistickým uzlom. Pri pohľade do budúcnosti zostávame ambiciózni: od marca 2021 budeme mať vo výstavbe 1 000 tisíc metrov štvorcových, z toho 62 % je už vopred prenajatých a sme na dobrej ceste k dosiahnutiu nášho cieľa 10-23: mať do roku 2023 viac ako 10 miliónov metrov štvorcových hrubej prenajímateľnej plochy.“

 

Zdroj:// Systémy logistiky