Spoločnosť disponuje 15-timi modernými CTParkmi v lokalitách na Slovensku a patrí medzi najväčších developerov priemyselných nehnuteľností v kontinentálnej Európe. Prioritou a hlavnou filozofiou pri výstavbe sú udržateľné princípy, ktoré dokážu zabezpečiť energeticky efektívnu prevádzku budov.

„Ohľaduplný prístup k životnému prostrediu je jednou z priorít našej spoločnosti. Môžem prehlásiť, že sa nám darí zelené riešenia efektívne aplikovať v praxi, čím nezostávajú len v teoretickej rovine. Som preto presvedčený, že budeme aktívnym členom a prinesieme aj mnoho podnetov a riešení do odbornej diskusie,“ konštatoval Peter Janko, Head of Property pre CTP Slovensko.

CTP nedávno ukončilo výstavbu 4 fotovoltických elektrární, ktoré budú  pokrývať  približne 40  % vlastnej spotreby samotných hál v Bratislave, Trnave, Žiline a Námestove s celkovým výkonom vyše 1,6 MWp.

 

Všetky nehnuteľnosti CTP sú certifikované podľa metódy BREEAM in Use na úrovni „veľmi dobré“ a vyššie. Inšpiratívny projekt má v CTParku v Bratislave, kde trvalo umiestnilo úle s pol miliónom včiel, ktoré pomáhajú zachovávať lokálnu biodiverzitu.

CTP dlhodobo využíva na polievanie zelene v priemyselných parkoch aj zachytenú dažďovú vodu a tzv. šedú vodu. Jedným z nástrojov znižovania uhlíkovej stopy je vytváranie tzv. rovnováhy.

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku a združuje spoločnosti z rôznych sektorov ekonomiky. Spoločným cieľom je podporovať rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerujúce k udržateľnej výstavby, vytvárať a realizovať odborný dialóg.