„Zvýšený dopyt po logistických nehnuteľnostiach môže pre zákazníkov, ktorí chcú v najbližších rokoch rozvíjať svoje kapacity, predstavovať nové výzvy, a to predovšetkým v lokalitách blízko koncových spotrebiteľov,“ vysvetľuje Eva vd Pluijm-Kok, manažérka výskumu a stratégie spoločnosti Prologis Europe. „Pandémia zrýchlila štrukturálne trendy, ale nová ponuka bola obmedzená, čo povedie k vyššej pravdepodobnosti nedostatku priestorov. Automatizácia môže preklenúť túto medzeru zlepšením produktivity, rozšírením možností a sprístupnením nových lokalít pre užívateľov logistických nehnuteľností.“

Pri skúmaní väzby medzi nehnuteľnosťami a automatizáciou v podnikaní zákazníkov správa identifikuje štyri kľúčové poznatky: zrýchlenie štrukturálnych trendov v dodávateľskom reťazci, ako je e-commerce, čo by mohlo viesť ku kritickému nedostatku logistických nehnuteľností; automatizácia má potenciál zvýšiť príjmy generované na štvorcovú stopu/meter logistických priestorov; kapacity e-fulfilmentu sa v nasledujúcich piatich rokoch musia zdvojnásobiť; z automatizácie plynú pre segment logistických nehnuteľností ekonomické výhody.

Päť hýbateľov, ktoré v blízkom až strednodobom horizonte ovplyvnia dopyt po logistických priestoroch: e-commerce; vytváranie zásob; ekonomický rast; modernizácia dodávateľského reťazca a dopyt súvisiaci s pandémiou.

Spoločnosť Prologis vypracovala model citlivosti s dvomi možnými scenármi pre posúdenie vplyvu automatizácie na dopyt po nehnuteľnostiach: základný prípad, ktorý zahŕňa mierne zrýchlenie v trendoch adopcie, a prípad rozsiahlej adopcie, ktorý zdvojnásobuje tempo šírenia automatizácie.

Automatizácia vedie k zvýšeným investíciám do budov, čo motivuje zákazníkov podpisovať nájomné zmluvy na dlhšie obdobie. Zákazníci, ktorí majú automatizované priestory, väčšinou spotrebovávajú viac energie a práve zákazníci s takouto spotrebou podpisujú nájomné zmluvy na približne o 50 % dlhšie obdobia, než predstavuje priemer.

 

Zdroj// Systémy Logistiky