Z pozície Head of Asset Management dohliada na všetky aspekty prevádzky, zákaznícku starostlivosť, prenájom, správu budov a riadenie výstavby v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku.

„Novú pozíciu prijímam s nadšením a som rád, že môžem pomáhať stredoeurópskemu tímu ďalej rozširovať naše portfólio a zefektívňovať prevádzku,“ hovorí Martin Baláž, Head of Asset Management pre strednú Európu.

Nová organizačná štruktúra Prologis bola predstavená 1. januára 2024 s cieľom zefektívniť riadenie a rozloženie portfólia v rámci regiónu tak, aby bolo možné ešte efektívnejšie reagovať na potreby zákazníkov, ktorí stále častejšie vyhľadávajú nehnuteľnosti a prevádzkové riešenia na mieru. Vďaka optimalizácii správy európskeho portfólia dosiahne Prologis oveľa väčšiu prevádzkovú flexibilitu a efektivitu.

Okrem Martina Baláža (stredná Európa) sa stali Heads of Asset Management tiež Jessica Pilkes (severná Európa), Cristian Oller (južná Európa) a Stuart Davies (Veľká Británia).

„Za desať rokov svojho pôsobenia v Prologis som sa presvedčil, že zákazníci sú pre naše tímy vždy na prvom mieste. Inovatívne riešenie zavádzame tak, aby z nich mali prospech práve zákazníci a miestne komunity – som preto úprimne rád, že môžem aj naďalej prispievať k úspechu a riadeniu tejto spoločnosti v strednej Európe,“ dodáva Martin Baláž.