Rovnako aj najväčšou transakciou tohto štvrťroka vo výmere 26,7-tis. m2 bolo predĺženie nájomnej zmluvy významnej výrobnej spoločnosti v Redside Parku v Trenčíne . „Kým nové nájomné kontrakty štandardne odzrkadľujú ekonomickú prosperitu a rast priemyslu či obchodu, renegociácie existujúcich nájomných zmlúv sú prejavom udržateľnej ekonomiky a dlhodobej dôvery v lokálny trh,“ povedal vedúci oddelenia priemyselných a logistických nehnuteľností spoločnosti JLL Jakub Volner.

Výmerovo druhú najväčšiu transakciu priniesol podpis zmluvy na prenájom nových skladov výrobnej spoločnosti KB Components na 16,7–tis. m2 v CTParku pri Žiline. Pre nové sklady sa začiatkom roka rozhodli aj v súčasnosti významné firmy z e-commerce, a to napríklad vyhľadávaná značka Dedoles, ktorá si prenajala 15,5-tis. m2 v logistickom parku developera P3 v Senci. „Po prvotnom pandemickom útlme počas prvého až tretieho štvťroka 2020 sme sledovali oživenie aj na Slovensku tradične silného automobilového priemyslu a vo všeobecnosti z tejto krízy najviac benefituje e-commerce, ktorý sa počas obdobia pandémie dostal na také objemy predajov, aké sa pôvodne očakávali v roku 2025,“ hodnotí J. Volner.

Ponuka priemyselných nehnuteľností rastie

Za poslednú dekádu, ponuka priemyselnej a logistickej plochy na Slovensku narástla o viac než trojnásobok, z 1,01 mil. m2 na konci prvého štvrťroka 2011 na súčasných 3,05 mil. m2 na konci prvého štvrťroka 2021.

Aj napriek komplikáciám, ktoré spôsobila pandémia, stavebný ruch v tomto sektore nechýba. Aktuálne sa vo výstavbe nachádza približne 277-tis. m2, z čoho 174-tis. m2 má už vopred zazmluvneného nájomcu. Najväčšie projekty vo výstavbe majú aktuálne developeri VGP, GO ASSET, Licitor, Prologis či CTP, ktorý majú aktuálne rozostavaný najväčší 32-percentný podiel na celkovej ploche v rámci svojich 5 parkov naprieč Slovenskom.

Pokles nájomného

Pozastavenie viacerých projektov, ku ktorému došlo v prvej polovici minulého roka, malo vplyv na zvýšenie plochy neobsadených priestorov v moderných logistických nehnuteľnostiach. Táto situácia mala, prirodzene, za následok zvýšený tlak na nájomné. V závislosti od lokality kleslo dočasne nájomné v segmente priemyselných a logistických nehnuteľností v neprémiových lokalitách približne o 5 až 10 percent. K tomu tiež výrazne prispel veľký konkurenčný boj developerských spoločností „Trhové nájomné sa vďaka zlepšujúcej situácii dostalo na pôvodné úrovne a rast nájmov predpokladáme aj naďalej,“ uviedol na záver J. Volner.

Z dlhodobého hľadiska koronakríza nemá zásadný vplyv na dĺžku nájomných vzťahov. Väčší dôraz sa kladie skôr na diverzifikáciu a preverenie bonity nájomcov a s tým súvisiacimi zárukami pre prenajímateľa. Tiež sa do nájomných zmlúv začali pridávať špeciálne klauzuly, ktoré do budúcnosti riešia situácie spojené s lockdownom, či obmedzením výroby.

 

Zdroj:// Reality trend