Po svojom prvom záverečnom oznámení z 29. septembra spoločnosť GLP oznámila, že získala približne ďalších 500 miliónov eur pre svoj celoeurópsky logistický fond GLP Europe Income Partners II (ďalej „GLP EIP II“). Tento dodatočný kapitál zvyšuje celkové kapitálové záväzky na približne 1,6 mld. eur (pribl. 2 mld. USD), čím prekračuje pôvodne stanovený cieľ a po úplnom nasadení umožní fondu dosiahnuť hodnotu spravovaných aktív vo výške 3,2 mld. eur (pribl. 3,9 mld. USD). Dodatočný kapitál bol získaný od inštitucionálnych investičných partnerov v Európe, na Blízkom východe a v Ázii.

Fond GLP EIP II obsahuje portfólio vysoko kvalitných a atraktívnych logistických aktív umiestnených na výhodných miestach v Európe, ako ukazuje aj miera obsadenosti dosahujúca takmer 99 percent. Vek budov týchto aktív je v priemere nižší ako päť rokov a aktíva majú moderné špecifikácie. Portfólio tiež ťaží z váženého priemeru nevypršanej dĺžky prenájmu dosahujúcej takmer sedem rokov.

Ralf Wessel, výkonný riaditeľ GLP pre správu fondov, hovorí: „Od svojho založenia podáva fond GLP EIP II vynikajúce výsledky, čo viedlo k veľmi silnému dopytu na strane investorov, ktorý nám umožnil prekročiť naše pôvodné ciele fondu. Sme veľmi radi, že naša stratégia našla odozvu ako u súčasných, tak aj u niekoľkých nových investorov, a budeme ďalej vyhľadávať investície do aktív najvyššej kvality, aby sme mohli poskytovať atraktívnu návratnosť.“

„Spoločnosť GLP Europe má viac než 30-ročnú skúsenosť s investíciami, rozvojom a správou niektorých z najkvalitnejších logistických aktív v Európe. K dnešnému dňu sme si strategicky vytvorili rozsiahlu stopu naprieč celou Európou.“ Očakávame, že sa pohyb na európskom logistickom trhu v roku 2021 zrýchli, a budeme ďalej nasledovať našu stratégiu disciplinovaného rastu, aby sme mohli získavať aktíva vysokej kvality na veľmi výhodných miestach,“ dodal Nick Cook, prezident spoločnosti GLP Europe.

V Európe je spoločnosť GLP jedným z plne integrovaných logistických investorov, projektantov a správcov z najdlhšou históriou, a spravuje aktíva v hodnote približne 10 mld. EUR (pribl. 12 mld. USD) naprieč najsilnejšími logistickými trhmi v Európe. GLP EIP II je štvrtým investičným nástrojom zameraným na Európu spoločnosti.

Spoločnosť GLP je svetovým správcom investícií a asistentom v oblasti budovania podnikov v oblasti logistiky, nehnuteľností, infraštruktúry, financií a súvisiacich technológií. Jej kombinované skúsenosti v oblasti investícií a prevádzok umožňujú vytvárať hodnoty pre zákazníkov aj investorov. Firma pôsobí v Brazílii, Číne, Európe, Indii, Japonsku, USA a Vietname a spravuje aktíva v hodnote 97 mld. USD vo fondoch nehnuteľností aj súkromných kapitálových fondoch.

 

Zdroj:// Systémy logistiky