K 30. júnu 2022 bolo vo výstavbe 40 projektov s celkovou plochou 1 346 000 m2, čo znamená ďalších 88,1 milióna eur v ročných nájmoch po tom, čo budú projekty dostavané a plne prenajaté (87,4 % prenajaté vopred).

Celkovo 206 000 m2 plochy projektov začatých v prvej polovici roku 2022 z 81,7 % bolo prenajatých vopred, čo predstavuje 11,1 milióna eur v nájmoch po tom, čo budú projekty dostavané a plne prenajaté.

Za prvú polovicu roku 2022 bolo dodaných 17 projektov s celkovou rozlohou 334 000 m2, z ktorých je 99,3 % prenajatých, čo predstavuje príjem 17,1 milióna eur v nájmoch.

Silná likvidná pozícia v hodnote 730 miliónov eur bude zrejme ďalej pozitívne ovplyvňovaná uzavretím počiatočného portfólia Štvrtého spoločného podniku a dokončením prác na VGP Parku Mníchov v druhej polovici roku 2022.

Stav hotovosti bol podporený treťou transakciou s Druhým spoločným podnikom s čistými príjmami v hodnote 215 miliónov eur za prvý štvrťrok roku 2022 a zahŕňa hrubé príjmy v hodnote 82 miliónov eur ďalších dvoch transakcií uzavretých so spoločným podnikom k 1. júlu 2022.

Očakávané sú minimálne hrubé príjmy v hodnote 73 miliónov eur za dokončenie prác vo VGP Parku Mníchov v štvrtom štvrťroku 2022. Uzavretie počiatočného portfólia Štvrtého spoločného podniku je pritom naplánované na štvrtý štvrťrok 2022. Ako ďalej informuje spoločnosť, revolvingový úver bol zvýšený o 50 % na 300 miliónov eur (zatiaľ úplne nečerpaný). Miera zadlženosti bola 35,2 % (33,5 % podľa pro forma²).

„Spolu s obnovením existujúcich a podpisom nových nájomných zmlúv v hodnote 35 miliónov eur sme v prvom polroku zaznamenali silný rast, čo zapríčinilo výrazné zvyšovanie nájomného vo väčšine krajín. Tento rast nastal aj napriek obozretnejšiemu prístupu sektora e-commerce, v ktorom mnoho významných hráčov vyčkává s prenájmom na rok 2024 a ďalej,“ hovorí Jan Van Geet, výkonný riaditeľ VGP, a pokračuje: „Nestabilné trhy s energiami nielenže významne zvýšili náš potenciál príjmov z obnoviteľných zdrojov energie, ale tiež umocnili záujem našich nájomcov prejsť na spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem zavedených bášt v Nemecku a Holandsku teraz rozbiehame solárne projekty takmer vo všetkých regiónoch na základe priameho dopytu nájomcov.“

„Hoci sme v prvej polovici roka pristupovali k akvizíciám pozemkov opatrnejšie, dôležitým vedľajším efektom nestabilných energetických trhov je, že pre nás vytvárajú obrovské príležitosti na rast. Koniec koncov to urýchľuje potrebu energeticky neefektívnych priemyselných odvetví prebudovať sa a prejsť na udržateľnejšie a energeticky úspornejšie zázemia a prevádzky. Jedným z ďalších dôsledkov je, že dávajú do predaja svoje staré továrne stojace väčšinou v lukratívnych lokalitách, čo pre VGP predstavuje zaujímavé príležitosti na prestavbu týchto brownfieldov,“ dodáva Jan Van Geet.

Podľa neho silná kapitálová pozícia je dôležitá najmä teraz, keď sa takéto atraktívne príležitosti v oblasti brownfieldov objavujú stále častejšie. Významná recyklácia finančných zdrojov prostredníctvom uzavretých a očakávaných transakcií so spoločnými podnikmi posilňuje súvahu firmy a podporuje jej flexibilitu, aby mohla zákazníkom poskytovať čo najlepšie služby. Zároveň tiež vytvára významnú hodnotu pre všetky zúčastnené strany.