Spoločnosť plánuje zaviesť svoj transparentný obchodný model „open book“, ktorý spočíva v spolupráci s globálnymi inštitucionálnymi investormi s cieľom uľahčiť ukladanie kapitálu do priamych investícií na rýchlo sa rozvíjajúcom indickom priemyselnom a skladovom trhu. Spoločnosť Panattoni sa spočiatku zameria na rozvoj v ôsmich najväčších indických mestách a do konca roka 2023 chce spustiť prvé dva až tri projekty so vstupnou investíciou vo výške 200 miliónov USD (193 miliónov EUR). Nasledovať bude druhá fáza expanzie na trhoch druhej úrovne. Otvoreniu centrály v Bengalúre predchádzalo otvorenie prvej indickej kancelárie v Bombaji a plánuje sa aj pobočka v Dillí, aby sa posilnila prítomnosť spoločnosti Panattoni v hlavných metropolitných centrách.

Robert Dobrzycki, generálny riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti Panattoni Europe and India, povedal: „Za 20 rokov sa spoločnosť Panattoni etablovala ako najväčší developer priemyselných a logistických nehnuteľností v Európe, a zároveň ako najlepší konzistentný poskytovateľ globálneho inštitucionálneho kapitálu v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom sektore investičných nehnuteľností. Nevidím dôvod, prečo by sa inštitucionalizácia a dramatický rast priemyselných a logistických trhov v Severnej Amerike a Európe nemohli zopakovať v rámci indického zázemia spoločnosti Panattoni a aj ďalej do ďalších ázijských krajín, a to v rýchlejšom a väčšom rozsahu v nasledujúcich rokoch. Uľahčíme investorom prístup k týmto aktívam a podporíme udržateľný rast indickej ekonomiky a zamestnanosti tak, ako sme to urobili v USA a v celej Európe.“

Očakáva sa, že cieľ Indie stať sa globálnym výrobným centrom, podporovaný rastúcim záujmom medzinárodných korporácií o stratégie „Plus-One“ s cieľom diverzifikovať svoju závislosť od Číny a jej dodávateľských reťazcov, bude spolu so zavádzaním elektronického obchodu, rozvojom infraštruktúry a regulačnými reformami kľúčovým faktorom urýchlenia rozvoja domáceho logistického sektora. To zase vyvoláva rastúci záujem investorov o indický hospodársky a realitný investičný príbeh.

Sandeep Chanda, generálny riaditeľ spoločnosti Panattoni v Indii, povedal: „Vstup spoločnosti Panattoni na indický trh so sebou prináša najmodernejšie konštrukčné a stavebné technológie skupiny. Náš prístup ku globálnemu inštitucionálnemu kapitálu a rozsiahlej medzinárodnej sieti nájomcov doplní silný základný dopyt po moderných udržateľných priemyselných a logistických nehnuteľnostiach, ktorý pozorujeme zo strany domácich indických spoločností. Väčšia efektívnosť dodávateľského reťazca, rýchly rast elektronického obchodu a konsolidácia medzi externými poskytovateľmi logistických služieb sú základnými trhovými faktormi, ktoré India čoraz viac zdieľa so svojimi partnermi v USA a Európe.“

„Tento rok slávime 15 rokov od založenia pobočky v Českej republike, preto považujeme nový prírastok do rodiny Panattoni v Indii za pekný darček pre rozvoj celej našej spoločnosti. Osobne ma teší, že expanzia do ázijského regiónu začala v Indii, ktorá podľa všetkých ukazovateľov jasne dokazuje svoj potenciál a s veľkosťou trhu 380 miliónov m2 skladových plôch ponúka veľa príležitostí,” hovorí Pavel Sovička, generálny riaditeľ Panattoni pre Českú republiku a Slovensko.

Podľa prieskumu medzinárodnej realitnej kancelárie CBRE vzrástla aktivita v oblasti prenájmu priemyselných a logistických priestorov v Indii medziročne o približne 39 % na viac ako 28 mil. m2 v roku 2021 z 19 mil. m2 v roku 2020. Dopyt po nových a moderných logistických priestoroch je spôsobený silným rastom online maloobchodu, pretože maloobchodníci a e-commerce podnikatelia sa snažia rozšíriť svoje skladové priestory. So zvýšenou aktivitou v odvetviach, ako je elektronický obchod a 3PL/logistika, sa podľa správy agentúr JLL očakáva, že skladové zásoby v krajine dosiahnu do roku 2024 viac ako 380 mil. m2.