Logistický hub Panattoni Park Košice Airport pozostávajúci z dvoch moderných hál, ktoré spolu ponúkajú celkovou plochu viac ako 36 000 štvorcových metrov. Areál disponuje výbornou polohou neďaleko letiska v Košiciach, ktorá otvára príležitosť pre klientov, ktorí vyžadujú spojenie prostredníctvom leteckej prepravy. Vďaka letisku majú nájomcovia možnosť poskytovania služieb nielen pre Slovensko, ale aj pre celý svet.

„Som rád, že si nový areál pre zvýšenie zásobovacích kapacít vybrala aj jedna z najväčších sieti lekární a nové priestory im pomôžu efektívnejšie napĺňať potreby ich zákazníkov na Slovensku, kde majú viac ako 360 predajní, ale aj zákazníkov v okolitom regióne. Som presvedčený, že aj táto aktivita pomôže s tvorbou nových pracovných miest v okolí,“ hovorí Erik Ivaničkoriaditeľ Panattoni pre Slovensko.

Distribučná spoločnosť liekov a zdravotníckych pomôcok Medical Group SK, bude v Panattoni Park Košice Airport využívať viac ako 7 600 štvorcových metrov v práve dokončovanej hale B. 

Naším cieľom je neustály rast, a to predovšetkým s dôrazom na zvyšovanie podpory a zlepšovanie starostlivosti o zákazníkov a pacientov našich lekárni. Vďaka novým skladovým priestorom sa pre nás otvára priestor pre skvalitnenie a predovšetkým zvýšenie dostupnosti liekov pre naše lekárne a pre našich pacientov,“ povedal Ing. Jan Žák, predseda predstavenstva Dr.Max Holding.

Ide o ďalšie zvučné meno v zozname prenajímateľov tohto moderného logistického centra v Košiciach popri firmách ako napríklad GreenPharm alebo PKZ Logistics.

Nový nájomca bude mať k dispozícii najmodernejšie priemyselné budovy navrhnuté a konštruované so zámerom byť v súlade s okolitou prírodou a pomáhať udržiavať a zlepšovať ekologické aspekty regiónu Košíc. Budovy v tomto priemyselnom parku ašpirujú na získanie medzinárodného ekologického certifikátu BREEAM New Construction na úrovni Excellent. Táto certifikácia zaručuje šetrnosť k životnému prostrediu, maximálnu mieru energetickej sebestačnosti, nadštandardné pracovné podmienky pre zamestnancov a celkovú mieru udržateľnosti celého objektu.