Po získaní stavebného povolenia začala firma s výstavbou tretej haly, v ktorej vznikne výrobný podnik globálneho lídra na trhu automobilových technológií, sedadiel a elektronických systémov.

„V Panattoni sme hrdí, že náš areál poskytne zázemie ďalšiemu významnému výrobcovi. Práve udržateľná priemyselná infraštruktúra, o ktorú sa usilujeme, vytvára základ pre fungujúcu ekonomiku v celej krajine," uviedol riaditeľ Panattoni Slovensko Erik Ivaničko.

Dispozične je hala riešená ako multimodálny priestor, rozdelená je na štyri samostatné skladové jednotky. Začiatok prevádzky je plánovaný na úvod roka 2025.

„BHS Real Estate Fund reflektuje na pretrvávajúci dopyt po logistických centrách, a preto sme sa rozhodli participovať na tejto dynamicky rozvíjajúcej sa časti realitného trhu. Vďaka projektu Panattoni Park Bratislava North sa zvyšuje diverzifikácia nášho existujúceho portfólia, čo našim klientom prinesie množstvo výhod,“ uviedol konateľ BHS REF Pavel Borovička.

Financovanie výstavby ďalšej etapy projektu je umožnené aj vďaka spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, ktorá je financujúcou bankou.