Za kľúčový úspech minulého roka považuje Vladislav Gruca schválenie investície do nového distribučného centra pri Trnave od ich vlastníkov v USA. Hodnota centra dosahuje 7 miliónov eur. Distribučné centrum s tromi teplotnými zónami a rozlohou 8 600 štvorcových metrov uľahčuje spoločnosti prevádzku. K prínosom sa radí zvýšenie efektivity, vyššia bezpečnosť práce, zníženie nákladov na údržbu, prevádzku a energie. To všetko aj pomocou moderných technológií. Znížili aj transportné nákladov vďaka výhodnej lokácii.

Zo skladu Havi zásobuje približne 300 odberných miest, pričom doručí 40-tisíc kusov tovaru denne. V logistickom centre nie sú obyčajné sklady, lebo obsahujú sofistikovanú a špičkovú technológiu. Ako podotkne Vladislav Gruca, distribučné centrum disponuje unikátnym regálovým systémom a manipulačnou technikou. Tá zvyšuje presnosť aj bezpečnosť práce, ako aj monitoringom energií v reálnom čase. Havi zároveň myslí aj na ekológiu. Chce šetriť životné prostredie a znížiť uhlíkovú stopu o 40% do roku 2030. Tento cieľ sa dosiahne aj vďaka tomu, že nový sklad je certifikovaný environmentálnou triedou BREEAM Excellent.