Panattoni Park Bratislava North sa nachádza v obci Plavecký Štvrtok, neďaleko Malaciek, a rozprestiera sa na pozemkoch o rozlohe 330 000 štvorcových metrov. Je ďalším logistickým parkom v portfóliu developera, ktorý vďaka použitým technológiám a štandardom úspešne potvrdzuje záväzok spoločnosti k trvalej udržateľnosti priemyselnej výstavby a ochrane životného prostredia. Metodika environmentálneho hodnotenia budov BREEAM pre novostavby predstavuje dobrovoľný štandard, ktorý definuje rámec na poskytovanie vysoko výkonných a zelených budov, ktoré sú zdravšie, zodpovednejšie a majú pozitívny environmentálny a sociálny vplyv.

Spoločnosť Panattoni naďalej pokračuje vo výstavbe trvalo udržateľných budov, ktoré vytvárajú priestor pre podnikanie medzinárodných aj domácich spoločností, ktorým záleží na životnom prostredí. Dnes môže spoločnosť Panattoni s hrdosťou oznamovať certifikát na úrovni Excellent s vynikajúcim hodnotením 76,1%. Znamená to, že areál, haly a ich prevádzka sú šetrné k životnému prostrediu a poskytujú nadštandardné pracovné podmienky pre zamestnancov.

Nechýba ani hmyzí hotel

S cieľom dosiahnuť takto výborné hodnotenie sa v parku implementovala široká škála opatrení. Výsadba biologicky rozmanitej zelene, inštalácia hmyzieho hotela, zosilnená strešná konštrukcia k osadeniu fotovoltaiky a podpora verejnej dopravy sú len niektoré príklady úsilia spoločnosti. Všetky zvolené stavebné materiály boli vybrané aj s ohľadom na environmentálne požiadavky a udržateľnú výstavbu, mnohé majú aj environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD). Haly boli konštruované v lokalite s nižšou ekologickou hodnotou. Napriek tomu bol pri krajinnej zeleni kladený dôraz na využívanie pôvodných druhov s nízkou údržbou a nízkou spotrebou vody.

„Práve hospodárenie s vodou v rámci projektu Panattoni Park Bratislava North je výnimočné a môže ísť príkladom. Nielen že sa celková denná spotreba pitnej vody znížila o 51,41%, ale navyše v rámci areálu dokážeme zachytiť takmer neuveriteľných 100% množstva dažďových zrážok, ktoré sa následne vsakujú priamo do pôdy. Týmto opatrením sa zabránilo vypúšťaniu dažďovej vody mimo, do kanalizácie, a malý vodný cyklus ostáva prakticky bez porušenia, “ uviedol Erik Ivaničko, riaditeľ Panattoni Slovensko.

Optimálne pracovné prostredie

Panattoni Park Bratislava North ponúka aj jedinečné možnosti pre svojich užívateľov vrátane vonkajšej posilňovne, dedikovaných priestorov na oddych, či možnosti zdieľania automobilov s cieľom znižovať emisie CO2. Použité je efektívne LED osvetlenie a pohoda nájomcov bola optimalizovaná prostredníctvom štúdie komfortu.

Spoločnosť Panattoni v roli dobrého suseda sa zaviazala k aktívnemu prispievaniu k ochrane životného prostredia a podpore miestnej komunity. Developer preto nezaváhal a miestnej škôlke v krízovej situácii prispel darom 30 000 eur. Nezanedbateľná je aj čiastka, ktorá putovala od Panattoni do rozpočtu obce Plavecký Štvrtok, a to vo výške takmer 450 000 eur, ako poplatok za rozvoj obci. Ďalších 61 000 eur zaplatila spoločnosť vo forme dane z nehnuteľnosti. Projekt priniesol tiež nové pracovné miesta a predstavuje významný subjekt nie len pre prospech obce, ale aj k posilneniu sociálnej stability v širšom kontexte.

Panattoni Park Bratislava North nie je len moderným logistickým centrom, ale aj príkladom, ako môže realitný trh prispievať k udržateľnému rozvoju a kvalitnému pracovnému prostrediu.