Hi-Technology Mouldings Slovakia vyrába komplex rôznych plastových výliskov technológiou vstrekovania a ponúka aj montáž výliskov a logistické služby. Finálne produkty sú určené pre odvetvia námornej bezpečnosti, medicínskych prístrojov, elektrotechniky, transportu, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci a obrany.  Spoločnosť vznikla v Košiciach v marci 2007 ako jediné zahraničné zastúpenie britskej spoločnosti Hi-Technology Group Ltd. V súčasnosti dynamicky rozvíja svoju činnosť zameranú na návrh výliskov, výrobu lisovacích foriem, lisovanie a montáž plastových komponentov, ktoré dodáva svojim zákazníkom do celého sveta.

Nové priestory spĺňajú všetky požiadavky spoločnosti a boli pripravené na kľúč. Moderná hala ponúka oproti brownfieldu šikovné zelené riešenia a disponuje certifikátom Breeam Very Good, čo v konečnom dôsledku prináša aj v súčasnej dobe neporovnateľné úspory v nákladoch na energie. Práve udržateľnosť a efektívne narábanie s energiami, či neporovnateľne nižšia uhlíková stopa, boli významnou motiváciou na zmenu.

„Po pätnástich rokoch práce a plnení náročných požiadaviek zákazníkov v pôvodných priestoroch rozhodlo vedenie spoločnosti o potrebe rozšírenia výrobných kapacít spoločnosti. V košickom CTParku sme našli ústretového partnera, ktorý nám vyhovel a naplnil naše očakávania. Spoločnosť teraz môže pokračovať v plnení svojich úloh v moderných priestoroch s dostatočnou kapacitou na realizáciu ďalšieho rozvoja. Teší nás aj skutočnosť, že 23. 3. 2023 novú prevádzku slávnostne otvoril osobne veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Britácie a Severného Írska, Jeho Excelencia Nigel Baker OBE MVO,“  povedal Ing. Peter Rozum, generálny Manažér Hi-Technology Mouldings Slovakia.