Všetky budovy v CTPark-och, ktoré môžu byť certifikované a boli dokončené 1. januára 2020, získajú certifikáciu na úrovni BREEAM „veľmi dobrý“ alebo vyššej.

Energeticky úsporné nehnuteľnosti

„Certifikácia celého portfólia bola obrovskou výzvou – nikto z našich konkurentov v regióne sa jej nemohol postaviť. Sme radi, že projekt bol úspešný a ukázal, že naše nehnuteľnosti sú skutočne energeticky úsporné a spĺňajú množstvo kritérií, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Žiadny iný developer v strednej a východnej Európe nepreukázal kvalitu toľkých budov skontrolovaných z hľadiska projektovania, konštrukcie, používania a udržateľnosti. Naším cieľom nie je to, aby vysoké environmentálne normy získali naše nové budovy; naším cieľom je splniť ich s celým naším portfóliom,“ hovorí Martin Vaidiš, ktorý je zodpovedný za trvalo udržateľný stavebný dizajn v CTP.

Certifikácia BREEAM In-Use sa musí obnovovať každé tri roky, čo predstavuje významnú investíciu vzhľadom na veľkosť portfólia nehnuteľností CTP. Celkovo plánuje spoločnosť investovať 1,75 milióna eur do certifikácie budov. Na rozdiel od väčšiny konkurencie, ktorá certifikuje budovy len počas výstavby, CTP ako developer, ktorý tiež prevádzkuje budovy dlhodobo, chce zabezpečiť ich udržateľnosť počas celého životného cyklu. Preto sa rozhodla pre nákladnejší In-Use systém, kde hodnotenie zahŕňa aj správu zariadení a nájomcov budov, bez spolupráce ktorých nie je možné získať certifikát.

„Certifikácia všetkých nehnuteľností pre hráča s tak rozsiahlym portfóliom, ako je portfólio vlastnené a prevádzkované CTP, je v Európe jedinečné,“ potvrdila Lenka Matějíčková, líderka Green Team v spoločnosti  Arcadis, ktorá certifikovala väčšinu nehnuteľností CTP. Poznamenáva, že tento trend budú nasledovať aj ďalšie spoločnosti.

Ochrana životného prostredia

„BRE je poctená spoluprácou s CTP na certifikácii celého ich portfólia na BREEAM In-Use. Dosiahnuť úroveň „veľmi dobrý“ alebo „vynikajúci“ na toľkých budovách je dôkazom záväzku vedenia CTP minimalizovať vplyv ich podnikania na životné prostredie,“ povedal Shamir Ghumra, vedúci Služieb stavebného výkonu.

„K výstavbe sme pristupovali ekologicky hneď od začiatku a zelené princípy sme prijali dávno predtým, ako sa stali trendom – čo nám dáva obrovskú výhodu voči konkurencii,“  povedal Martin Vaidiš. Teraz je presvedčený, že finančné prostriedky investované do ekologickejších a v dôsledku toho aj drahších stavieb vyplácajú dividendy. Zelené budovy sú z dlhodobého hľadiska efektívnejšie pre svojich majiteľov. Spotrebúvajú menej zdrojov ako sú energia a voda. Okrem toho, v dnešnej dobe drvivá väčšina nadnárodných nájomcov vyžaduje vysoko kvalitné budovy.

Líder v certifikácii priemyselných budov

Väčšina priemyselných budov z portfólia CTP dosiahla hodnotenie „veľmi dobrý“ v hodnotení BREEAM In-Use; niektoré z nich dokonca úroveň „vynikajúci“. To posúva priemerný štandard portfólia CTP na úroveň BREEAM „veľmi dobrý“, čo je výnimočný úspech aj v celoeurópskom kontexte. Hodnotenie budov CTP dosahuje  v priemere úroveň 60,13 %, čo je skvelé hodnotenie. „V Českej republike CTP získala najvyšší počet certifikácií na trhu a spoločnosť vedie z hľadiska počtu certifikovaných priemyselných budov meraných hodnotením BREEAM In-Use celosvetovo,“  dodala Matějíčková.

Ako vlastne vyzerá zelená budova? Dnes si laik predstavuje udržateľnú budovu ako stavbu pokrytú zeleňou. Ak by sa však takáto stavba postavila z materiálov, ktoré nie sú šetrné k životnému prostrediu, prítomnosť zelene by veľmi  nepomohla.  Pre správne posúdenie kvality životného prostredia sa musíme hlbšie ponoriť do hodnotenia použitej technológie, certifikátov o vplyve materiálov na životné prostredie atď. Napríklad zelené strechy, ktoré sú veľmi populárne a tiež veľmi viditeľné, nie sú vhodným riešením pre priemyselné nehnuteľnosti.

„Zakrytie strechy priemyselnej budovy alebo skladu zeleňou by viedlo k výraznému zvýšeniu uhlíkovej stopy budovy v dôsledku potreby posilnenia nosných a strešných konštrukcií,“ vysvetlil Martin Vaidiš. Dnešná zelená budova sa preto zaoberá predovšetkým úsporou energie prostredníctvom vysokokvalitného plášťa budovy, efektívneho LED osvetlenia a efektívnej ventilácie s použitím systému spätného získavania tepla.

Koncepcia energetických ostrovov

V budúcnosti  bude využívanie energie v logistických skladoch zahŕňať koncepciu (čiastočných) energetických ostrovov, ktoré môžu byť vytvorené s použitím fotovoltaickej strešnej krytiny. Strechy ponúkajú dostatok priestoru, ktorý zvyčajne nie je veľmi použiteľný, ale je skvelý pre fotovoltaické panely. V blízkej budúcnosti plánuje CTP inštalovať strešné fotovoltaické elektrárne vo svojich parkoch s cieľom vygenerovať v ich maxime viac ako 20 megawattov. Vo vzdialenejšej budúcnosti má ambíciu 250 MWp. Ďalšou základnou črtou dnešných priemyselných budov sú  inteligentné systémy riadenia a kvalitná databáza nameraných údajov.

Rozhodujúce je aj použitie nízkouhlíkových materiálov a certifikovaných produktov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu počas celého ich životného cyklu. Vaidiš hovorí, že budúcnosť vidí okrem iného aj v  použití drevených konštrukcií alebo recyklovaných materiálov. Zvoliť si správny prístup k recyklovaniu pôvodných materiálov je potrebné napríklad vtedy, ak stará budova stojí na pôvodnom brownfielde.

V zelených priemyselných budovách je tktiež potrebné riešiť otázku ochrany vody. Voda sa ušetrí napríklad splachovaním toaliet už raz použitou prečistenou sivou vodou. Úlohu zohráva aj hospodárenie s dažďovou  vodou, a to buď prostredníctvom retenčných nádrží na ďalšie použitie (napr. zavlažovanie), alebo presakovaním. Je veľmi dôležité udržať dažďovú vodu v mieste zrážok a nenechať ju odtekať do kanalizácie alebo sa odparovať zo zelenej strechy.

 

Zdroj:// Systémy logistiky