Strategické partnerstvo je v súlade so stratégiou AIA v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti, riadenia a správy (ESG) tým, že sa konkrétne zapája do spoločností, ktoré rozpoznajú a začlenia aspekty súvisiace s ESG do investičných rozhodnutí. GLP sa zaviazala k širokej škále politík a iniciatív ESG, ktoré budú riadiť riziká, zvyšovať úroveň podnikania, vytvárať hodnotu pre partnerstvo a preukazovať rešpekt miestnym komunitám.