Ako vnímate aktuálnu ekonomickú situáciu na trhu?

Tento rok preskúšal pripravenosť, odolnosť, ale najmä flexibilitu asi v každej oblasti biznisu. V našej sfére podnikania vnímame asi najsilnejšie výrazné urýchlenie trendov v oblasti e-commerce a online predaja. Je zrejmé, že tento rok elektronický obchod dosiahol svoj zlomový bod a stal sa z alternatívneho, doplnkového spôsobu nakupovania jedným z hlavných spôsobov nákupu. Obdobie prísnych opatrení a zatvárania kamenných obchodov urýchlili presmerovanie obchodovania na internet a firmy, ktoré doteraz váhali s e-shopom sa museli tejto oblasti intenzívne venovať. Boom online predaja si vyžaduje aj rýchlu reakciu na dopyt zákazníkov a zvyšuje tak nároky na čo najrýchlejšie spojenie logistického centra s mestom.

Čo sa týka dopytov, v blízkej budúcnosti predpokladáme, aj v súvislosti s rýchlo meniacim sa trhom, zvyšujúci sa dopyt najmä v oblasti e-commerce a 3PL. Vzhľadom na celosvetovú situáciu ohľadom COVID19 sme aj my svedkami toho, že niektoré projekty sú v súčasnosti pozastavené a čakajú na konsolidovanie dopadov. Z dlhodobého pohľadu však očakávame postupné oživenie, resp. reštruktúru týchto dopytov od našich existujúcich alebo budúcich klientov.

Do akej miery vás zasiahla prvá a teraz aj druhá vlna pandémie koronavírusu?

V globále môžeme povedať, že koniec minulého roka a aj tento rok sme mali bohatý, čo sa rozvojových aktivít týka. V rámci P3 Logistic Parks sme aj v tomto roku pokračovali v rozširovaní svojho portfólia logistických nehnuteľností. Najskôr to bola akvizícia paneurópskeho portfólia logistických nehnuteľností Maximus, ktorá priniesla P3  do jeho slovenského portfólia park v Senci. S počtom šesť parkov o rozlohe 433 tisíc m² sme sa tak stali najväčším developerom a správcom priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku. Pracovne úspešný rok 2020 zakončíme akvizíciou nemeckého portfólia obchodno-logistických nehnuteľností Matrix.

Ešte na jeseň minulého roka sme začali s výstavbou parku P3 Košice v Novej Polhore. Ide o jedno z najnovších logistických centier z nášho portfólia a zároveň aj prvé centrum na východe Slovenska s celkovou rozlohou parku takmer 170 tisíc m². V týchto dňoch sa pripravujeme na výstavbu druhej haly, kde bude k dispozícii 12 880  m² skladových priestorov s modernými kancelárskymi priestormi

Spomenuli by ste na inováciu, ktorá vašej firme pomohla?

Inovácie presadzujeme najmä v našej environmentálnej zodpovednosti, ktorá sa prejavuje hlavne v inovatívnych riešeniach výstavby. Tie vedú k úsporám na energiách, flexibilite fungovania našich nájomcov a k šetreniu životného prostredia. Oblasť udržateľnosti a ekológie je tiež dôležitou súčasťou pri strategickom plánovaní aktivít v rámci P3 po celom svete. Sme prvým logistickým developerom na svete, ktorý podpísal iniciatívu OSN Global Compact, najväčšiu korporátnu iniciatívu na svete zameranú na dosiahnutie trvalej udržateľnosti.

V projektovaní a výstavbe trvalo udržateľných skladov sme si osvojili vedecký prístup, ktorý sa dotýka troch hlavných oblastí. Simulácia energetickej náročnosti budov používa 3D model na výpočet energetickej náročnosti navrhovaného skladu, kde sa zohľadňuje nielen slnečná strana budovy, ale aj smer vetra, ako aj zasklenia, tienenia, či klimatizácia. Posudzovanie životného cyklu pomáha získať informácie o environmentálnych vplyvoch stavebného materiálu a o konečnej energetickej náročnosti budovy. Hodnotením tepelného komfortu nájomníkov každej z miestností a kombinácie faktorov, ako sú teplota vzduchu, vyžarujúca teplota, vlhkosť, rýchlosť vzduchu a ďalšie, sa zisťuje, či sa dá v priestore pohodlne a príjemne pracovať.

Ďalšie inovácie sa dotýkajú oblasti e-commerce a trvalo udržateľných riešení. Priestory, ktoré pripravujeme musia byť v súlade s individuálnymi a náročnými požiadavkami firiem, ktoré čoraz viac vo svojich procesoch využívajú roboty a umelú inteligenciu. Príkladom je plne automatizovaná robotická linka na kompletizáciu kolies pre automotive priemysel v PTG v P3 Bratislava parku. Prepracované smart riešenia využívajú tiež napríklad Amazon a využívanie dronov v skladoch, či hlasových inteligentných aplikácií, Uber s koncepciou Air, či IBM s inteligentným digitálnym rozhraním budov.

Čo očakávate od ďalšieho vývoja ekonomiky v tomto i v nasledujúcom roku?

Myslím si, že priemyselné parky a centrá môžu významne pomôcť k rozbehu a rastu ekonomiky. Na vývoji sa tiež podpíše ďalší významný trend – opatrnejší prístup k špekulatívnej výstavbe. Súčasná kríza je určitým lakmusovým papierikom pre správnu stratégiu výstavby. Byť príliš optimistický a mať veľa špekulatívnych priestorov sa mnohým nevyplatilo. Výhodu tak majú developeri so silným investičným zázemím, ktoré má napríklad aj P3 vo svojom vlastníkovi. Ten umožňuje byť viac flexibilný a viac nezávislý, čo je v turbulentných časoch vždy výhodou. V najbližšom období plánujeme rozširovať aktuálne P3 parky, ale máme rozpracovaných aj pár rozvojových aktivít.

 

Zdroj:// Systémy Logistiky