Ako by ste zhodnotil vývoj trhu logistiky a priemyselných priestorov v prvých troch štvrťrokov roku 2021, najmä na pozadí pandémie Covid-19?

Rok 2021 sme začínali lockdownom, ale neistota firiem bola oveľa nižšia ako pred rokom. Postupom roka zaznamenávame zvyšujúci sa dopyt po moderných logistických priestoroch a momentálne sme na historickom celosvetovom maxime.

Je to spôsobené takzvanou Global supply chain disruption, ktorá bola spôsobená pandémiou. Tá odhalila, ako subtilné boli materiálové toky, ktoré sa potrhali, spoločnosti sa nedostávajú k vstupným materiálom, musia zastavovať výrobu a toto spomaľuje obnovu ekonomického rastu.

 

Na akých projektoch CTP momentálne pracuje na Slovensku?

Toto vytvára spomínaný tlak na nové logistické priestory, ale na druhej strane sme limitovaní viacerými faktormi. Povoľovací proces na Slovensku je jeden z najstarších a najpomalších v Eurozóne. A keď sa Vám ho podarí získať, bojujete s vyššími cenami na výstavbu a výpadkami stavebných materiálov z tých istých dôvodov ako som spomínal pred chvíľou.

Preto máme povolenú väčšinu našich lokalít a stavebné kapacity objednávame aj na niekoľko rokov dopredu. Aby sme boli pre klientov pripravení, dovolím si tvrdiť, že na Slovensku máme rozbehnutú najväčšiu špekulatívnu výstavbu, momentálne staviame približne 95.000 m2 hál. Jednoznačne žijeme vzrušujúce obdobie.

 

Zmena správania klienta viedla a vedie k zvýšenému dopytu nájomcov po skladových priestoroch. Aké zmeny v dopyte, ponuke a zmeny v správaní klienta vnímate v porovnaní predpandemickej situácie a situácie dnes?

Retail bol už dávno v digitálnej premene a pandémia túto premenu len akcelerovala. Nákupy sa presúvajú do online sveta a E-Commerce Fulfillment čelí viacerým výzvam, napríklad ako doručenie na druhý deň, čo má významný vplyv na potrebu skladových priestorov.  Ďalším pozitívne zasiahnutým segmentom je určite Urban Logistics. Evidujeme stále viac dopytov na expresné a balíkové služby, mikro-fulfilment centrá, pick-up miesta. Je veľmi dôležité, aby boli bližšie k centru mesta, pretože Last Mile náklady tvoria výraznú časť nákladov na doručenie a klientom sa oplatí byt bližšie ku svojim zákazníkom.

 

Ako v súčasnosti vyzerá portfólio nehnuteľností spoločnosti CTP (m2, počet logistických parkov, mestá, v ktorých sa nachádza)?

Celkovo má CTP portfólio 6.6 milióna m2 industriálnych hál v 9 krajinách CEE regiónu.

 

Aké sú plány logistiky a priemyselného rozvoja spoločnosti CTP v roku 2022?

Náš cieľ pracovne nazývame 1023, to znamená, že do 2023 chceme mať 10 miliónov m2 hál. Zatiaľ všetky indikátory naznačujú, že sa nám to podarí.

Chcem ešte podotknúť, že ako developeri máme významný dopad na prostredie v ktorom žijeme, a preto cítime aj obrovskú zodpovednosť. Preto sme certifikovali všetky naše budovy podľa BREEAM a všetky novo postavené budovy sú v štandarde BREEAM Excellent. Na strechy našich budov inštalujeme fotovoltaické články, momentálne sme na 5800 MWh. Už teraz je celá naša prevádzka Carbon Neutral, ale nechceme byť len Carbon neutral, chceme pozitívne vplývať na životné prostredie. 

Na Slovensku a Čechách je vyše 50 percent lesov monokultúrnych, čo ich robí zraniteľné voči klimatickým zmenám a podkrovným škodcom. Preto sme kúpili 5.6 miliónov metrov štvorcových lesa v Čechách. Tento les od roku 2019 revitalizujeme tým, že sme vysadili vyše 108.000 stromov v 16 rôznych druhoch.