Prečo sú dôležité smart riešenia v logistických či priemyselných budovách?

Smart riešenia prinášajú významné prevádzkové úspory, spríjemňujú pracovné prostredie a vďaka ním sme tiež lepším susedom. Keďže udržateľnosť bola vždy súčasťou našej DNA, usilujeme sa o pozíciu lídra v oblastiach starostlivosti o životné prostredie, sociálnej zodpovednosti, etiky a riadenia (tzv. ESG ciele). Neustále teda hľadáme nové spôsoby, ako prichádzať s inováciami, ktoré zvyšujú efektivitu a udržateľnosť prevádzky v našich parkoch.

Ako to vyzerá so smart riešeniami v prípade vašej spoločnosti?

Mnoho smart riešení sa už stalo štandardnou súčasťou budov Prologis, napríklad inteligentný systém na vzdialenú kontrolu spotreby energií v budovách. Nedávno sme tiež predstavili platformu Prologis Essentials Marketplace na slovenskom trhu, pomocou ktorej si naši zákazníci môžu objednávať ďalšie prefabrikované, alebo na mieru šité riešenia, vrátane LED osvetlenia, regálových systémov alebo širokej ponuky vysokozdvižných vozíkov.

V rámci Európy stojí za zmienku mnoho ďalších projektov, v rámci ktorých sme využili pokročilé technológie. Napríklad v Holandsku sme spolupracovali s inštitútom WELL pri výstavbe budovy, ktorá okrem špičkových skladových priestorov disponuje vysokokvalitnými certifikovanými kanceláriami – ide o prvú logistickú nehnuteľnosť, ktorá získala akreditáciu WELL. Projekt v holandskom Prologis Park Waalwijk je tiež našim prvým cirkulárnym distribučným centrom, ktoré je navrhnuté špeciálne na opätovné využívanie dostupných zdrojov a znižovanie množstva vyprodukovaného odpadu.

Riešite smart riešenia už aj počas výstavby?

Samozrejme, smart riešenia zohrávajú dôležitú úlohu aj v procese výstavby. V maďarskom Prologis Park Budapest-Harbour sme využili napríklad systém Building Information Modeling (BIM). Ide o smart riešenie založené na 3D modeloch, ktoré pomáha architektom, inžinierom a stavebným spoločnostiam efektívnejšie plánovať, navrhovať, konštruovať a spravovať budovy a infraštruktúru. Okrem iného BIM umožnil novej budove v Maďarsku splniť najvyššie environmentálne normy a znížiť náklady na vykurovanie až o 30 %.

Do akej miery prospieva v rámci udržateľnosti a pri ochrane prírody smart riešenie?

Zavádzanie smart riešení úzko súvisí s výraznými úsporami energií a s vyššou udržateľnosťou. Spomínaný systém na vzdialené monitorovanie spotreby energie umožňuje našim zákazníkom kontrolovať a optimalizovať využitie energií, zatiaľ čo LED osvetlenie im prináša ďalšie významné úspory nákladov. Snažíme sa maximalizovať udržateľnosť našich stavieb, a preto sú tiež všetky novopostavené budovy podrobované akreditácii BREEAM. V tomto ohľade máme v stredoeurópskom regióne za sebou veľmi úspešné projekty.

Aj na Slovensku?

V Prologis Park Bratislava sme postavili budovu 14 ako zatiaľ jedinú stavbu so strešnými solárnymi panelmi. Ďalšie dve budovy v Prologis Park Prague-Rudna a Prologis Park Prague-Airport získali najvyššiu možnú úroveň akreditácie BREEAM na úrovni „Outstanding“, pričom budova 18 v Prologis Park Prague-Rudna je prvou logistickou stavbou v kontinentálnej Európe, ktorá získala akreditáciu na takejto úrovni. Dizajn týchto budov zahŕňa, okrem našich štandardných riešení, tiež moderný systém vetrania a vykurovania alebo pokročilé možnosti správy vodného hospodárstva. Tieto pražské budovy sú dôkazom našich schopností v oblasti inteligentnej a udržateľnej výstavby.

Čo si myslíte o rôznych projektoch zameraných na ochranu životného prostredia?

Nad rámec riešení v našich parkoch sa zapájame aj do environmentálnych projektov. Minulý rok sme rozšírili naše britské partnerstvo s charitatívnou organizáciou „Cool Earth“ na všetky naše trhy v rámci kontinentálnej Európy. V spolupráci s touto environmentálnou organizáciou budeme financovať ochranu dažďových pralesov, a tým pomôžeme chrániť dažďový prales s rozlohou 31-krát väčšou než je rozloha každej našej novej budovy.

Naše snahy sú tiež medzinárodne oceňované. Tento rok v rámci rebríčka Corporate Knights Global 100 Prologis obsadil celosvetovo najvyššiu pozíciu medzi realitnými spoločnosťami. V hodnotení firemnej udržateľnosti sa Prologis umiestnil na 6. priečke spomedzi amerických firiem a globálne mu patrí 26. miesto.

Podľa Svetového indexu udržateľnosti Dow Jones patríme medzi top 10% najudržateľnejších firiem na svete. Avšak jedným z našich najväčších tohtoročných úspechov je to, že sme sa stali prvou realitnou spoločnosťou na trhu S&P 100, ktorá dosiahla prevádzkovú uhlíkovú neutralitu. Toto všetko by nebolo možné, keby sme neustále neprichádzali s novými smart riešeniami, ktoré naši zákazníci radi využívajú.

Ako to bude podľa vás vyzerať so smart riešeniami v budúcnosti? 

Keďže globálna klimatická situácia je alarmujúca, čoraz viac spoločností hľadá partnerov, s ktorými zdieľajú spoločné hodnoty. Pokrok v oblastiach  smart riešení a inteligentnej prevádzky ide ruka v ruke s elimináciou negatívnych dosahov našich aktivít na životné prostredie. Eliminácia nepriaznivých vplyvov vlastnej činnosti zároveň zostáva hlavnou výzvou pre celý svet.

Keďže našimi hnacími motormi sú zákaznícka spokojnosť a maximálna miera udržateľnosti, verím,  že Prologis je na najlepšej ceste k tomu, aby naďalej prinášal inovatívne smart riešenia a zostal o krok pred budúcnosť.

 

Zdroj// Projektlogin