Projekt predstavuje zámer výstavby skladovej a logistickej haly pre potreby jestvujúcich alebo budúcich záujemcov o tento druh priestorov v priemyselnom parku, keďže dopyt na logistické potreby je podľa navrhovateľa stále vysoký. Plocha zastavaná objektmi má predstavovať okolo 20 700 štvorcových metrov.

 

„Navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu novej skladovo-logistickej haly s administratívou prepojenou cez spojovací krčok s existujúcou halou, kde momentálne sídli spoločnosť Garrett Motion Slovakia (predtým Honeywell). V novej hale budú umiestnené činnosti nevýrobného charakteru, budú zamerané na skladovanie, distribúciu a riadiace činnosti,“ uvádza firma s tým, že oba areály budú fungovať ako samostatné funkčné celky. Takéto riešenie podľa nej umožňuje väčšiu flexibilitu využitia novej haly buď pre jestvujúce výrobné subjekty, alebo iných záujemcov mimo tohto priemyselného parku.

Priestory haly majú slúžiť na skladovanie a následnú distribúciu tovaru strojárskeho a elektrotechnického charakteru vyplývajúceho zo zamerania súčasných či budúcich výrobných subjektov zameraných na automobilový sektor. Začiatok výstavby je naplánovaný na jún budúceho roka a začiatok prevádzky na apríl 2025.