Dáta získané prostredníctvom senzorov a kamier sa môžu na cloude ARIBIC použiť na vytváranie 3D máp skladov alebo výrobných zariadení, ktoré sú stále aktuálne. „S využitím týchto aktuálnych dát senzorov vytvárame živé dvojča prostredia a môžeme tak zobrazovať a zdieľať relevantné informácie takmer v reálnom čase,“ popisuje B. Abel základnú myšlienku výskumného projektu.

Na rozdiel od súčasnej metódy, pri ktorej sa po nasnímaní k určitej chvíli vytvorí nemenný 3D obraz prostredia, zostávajú obrazy generované platformou ARIBIC dynamické a neustále aktuálne. „Keď vysokozdvižný vozík alebo manipulačná technika bez vodiča prechádza prostredím, jeho senzorika zaznamená aj najmenšie zmeny a odovzdá ich na platformu ARIBIC. V kartografii interiéru využívajúcej umelú inteligenciu sa tieto zmeny, napríklad posunutý regál alebo novo odstavená paleta, ihneď zohľadnia a nahrajú späť do systému,“ hovorí expert Still.

Enormný úžitok pre užívateľov

Pre lokalizáciu a navigáciu prepravných vozíkov bez vodiča v ich pracovnom prostredí budú najskôr potrebné 3D mapy vo vysokom rozlíšení so sémantickými informáciami.

Prevádzkovatelia skladov alebo výrobných hál budú neustále vedieť, kde sa ich vozíky nachádzajú. S touto informáciou možno optimalizovať plánovanie prevádzky alebo výrobného závodu. Napríklad možno jednoznačne identifikovať, v ktorých častiach skladu sa jazdí veľa alebo málo, alebo ktoré uličky sú častejšie prideľované a tým blokované. S týmito informáciami je možné (najskôr) virtuálne presúvať regály alebo nanovo usporadúvať výrobné plochy.

Bengt Abel: „Užívatelia budú môcť s novou možnosťou permanentného zaznamenávania pracovného prostredia optimálne navrhovať a využívať svoje sklady a výrobné haly. Po prvýkrát získajú podrobný prehľad, čo sa v ich prevádzkach presne deje.“ Podľa experta Still má projekt ARIBIC nespočetné množstvo ďalších možností využitia. „Už dnes máme veľkolepé nápady. Som si na stopercent istý, že v budúcnosti ich ešte veľa pribudne.“

Projekt ARIBIC

Na projekte ARIBIC sa začalo pracovať v marci tohto roka. Dokončenie je plánované na štvrtý kvartál roka 2023. Na medzinárodnej výskumnej úlohe sa okrem vedúceho konzorcia, spoločnosti Still, podieľa ešte Technologický inštitút v Karlsruhe (Karlsruher Institut für Technologie – KIT), Torontská univerzita s laboratóriom STARS a kanadský výrobca senzorov LeddarTech. Projekt podporuje Spolkové ministerstvo pre hospodárstvo a energie (BMWi) a Industrial Research Assistance Program kanadského National Research Council (NRC IRAP).

Spoločnosť Still ako poskytovateľ intralogistických riešení, dodala pre výskum svoj úspešný model OPX iGo neo – autonómny vychystávací vozík, ktorý je špičkovo vybavený senzorikou a kamerami. „Teraz sa vyplácajú naše prvotné aktivity v oblastiach automatizácie, robotiky a digitalizácie. Už mnoho rokov pracujeme na rade riešení pre naše vozíky

využívajúce senzory, ktoré sa postupne dostávajú do sériovej výroby. To je dôležitým predpokladom na to, aby sme sa vôbec mohli na takomto projekte podieľať,“ zdôrazňuje B. Abel.