Cieľom zálohového systému je, aby sa do systému vracalo 90 % a viac nápojových obalov do roku 2025. Miera návratnosti nápojových obalov, vychádzajúca z dát za rok 2023, už presahuje úroveň 90 %. Ak berieme do úvahy dáta od spustenia zálohového systému sme na úrovni miery návratnosti 80 %. Vďaka zálohovému systému vieme vyzbierať materiál vyššej kvality, ktorý sa dá efektívne využiť pri výrobe nových obalov. Tým sa šetria prírodné zdroje, znižuje množstvo použitej energie a emisií CO2.

Z pohľadu logistiky je triediace centrum v Kočovciach kľúčovým prvkom zálohového systému na nápojové obaly, ktorý sa na Slovensku spustil začiatkom minulého roka. Obaly vyzbierané v jednotlivých odberných miestach po celom Slovensku Správca prepraví cez medzi-sklady práve do triediaceho centra. Kapacita spracovania je až 29 tisíc ton plastových a 9 tisíc ton kovových obalov za rok.

Triediace centrum Správcu zálohového systému v Kočovciach

Triediace centrum kontroluje, eviduje a spracováva prijatý materiál z jednotlivých medzi-skladov, prípadne priamo z odberných miest. V triediacom centre je umiestnená technológia, ktorá triedi plastové obaly podľa druhov farieb a vyrába balíky vytriedeného plastového a taktiež kovového materiálu pre recyklátorov.

Správca zálohového systému preto pristúpil k dôležitému zväčšeniu svojich skladovacích kapacít v triediacom centre, ktoré predstavuje strategický krok pre zefektívnenie logistických procesov. Zväčšenie skladových priestorov Správcu predstavuje približne 4000 m2. Vďaka tomu sa zefektívni nielen pohyb materiálu smerom z medzi-skladov do triediaceho, ale triediace centrum plnohodnotne naplní funkciu ďalšieho medzi-skladu.

„Vďaka kombinácii medzi-skladov a strategicky zvoleného miesta pre triediace centrum sa dosahuje optimalizácia prepravných trás a zabezpečuje sa tak flexibilný, efektívny a ekologický prevoz vyzbieraných zálohovaných obalov z odberných miest. Tento krok prinesie nielen úsporu takmer 55 tisíc kilometrov, ale aj s tým spojenú redukciu produkovaných emisií. Väčšia kapacita skladu nám pomôže výrazne lepšie zvládať hlavne sezónne obdobie, pretože dokážeme lepšie absorbovať zvýšený objem materiálu.“ -uviedol Ján Franek, riaditeľ logistiky Správcu zálohového systému.

Toto zväčšenie skladovacích kapacít je len jedným z mnohých krokov, ktoré Správca plánuje v rámci zefektívnenia svojich procesov. „Otvorenie nového skladu v rámci triediaceho centra nám umožnilo zefektívniť materiálový tok vo výrobe a flexibilne reagovať na zvýšené objemy vyzbieraných obalov.“ – doplnil František Mažerik, prevádzkový riaditeľ Správcu zálohového systému.

Za Cromwell Property Group uvádza David Svoboda: „Teší nás, že medzi nájomcami ONE Industrial park Nové Mesto nad Váhom (www.onepark.sk) máme práve organizáciu akou je Správca zálohového systému. Veríme, že nové, zväčšené skladovacie priestory s modernými technológiami pomôžu ešte efektívnejšie napĺňať potreby zálohového systému. Samotná výstavba haly trvala rekordne krátku dobu – 7 mesiacov za čo patrí veľká vďaka našim partnerom, najmä však generálnemu dodávateľovi Inten Group Slovakia. Okrem moderného štandardu priestorov je špecifikom haly o výmere cca. 4.000m2 jej svetlá výška, ktorá dosahuje výnimočných 16,5m. Zároveň však platí, že táto výstavba predstavuje len časť našich možností ďalšieho rozvoja územia v lokalite Nového Mesta nad Váhom.

Správca zálohového systému ostáva oddaný svojej misii digitalizácie a štandardizácie procesov. S modernizovanými kapacitami a infraštruktúrou bude lepšie pripravený na ďalší rast a posilnenie svojej role v udržateľnom hospodárení s obalovými materiálmi.