Investiční a nemovitostní skupina ARETE, jejíž součástí jsou fondy investující do nemovitostí, podepsala 10. prosince se společností Cromwell European REIT kupní smlouvu na prodej celkového portfolia podfondu ARETE INVEST CEE II za 113,2 milionu eur při yieldu 6,7 % na bázi čistého provozního výnosu. Očekává se, že transakce bude dokončena v prvním čtvrtletí 2021, což umožní úplné uzavření fiskálního roku 2020 a bezproblémové předání portfolia.

Portfolio zahrnuje jedenáct logistických a lehkých průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku s téměř 100% obsazeností, které jsou pronajaté sedmnácti zejména mezinárodním nájemcům. Celková pronajímatelná plocha 125 000 m2 spolu se 140 000 m2 pro další development a budoucí růst řadí v České republice tuto transakci jako letošní druhou největší. Zároveň představuje téměř 25 % celkového objemu průmyslových investičních transakcí, které zatím byly v tomto roce v České republice uzavřeny.

„Tento krok představuje významný milník ve strategii našeho fondu a dokazuje, že cíl, který jsme si v roce 2016 definovali – tedy vybudovat a sestavit portfolio kvalitních logistických a lehkých průmyslových aktiv v průběhu pětiletého investičního cyklu – je nyní dosažen. Rovněž se jasně ukazuje, že díky důslednému přístupu portfolio splňuje vysoké standardy kvality požadované institucionálními investory jako je Cromwell European REIT, veřejně obchodovatelný real estate investment trust kotovaný na singapurské burze cenných papírů. Konzistence a transparentnost vždy byly a zůstanou klíčovým základem naší strategie a hodláme je zachovat a dále posílit v našem třetím fondu ARETE INDUSTRIAL, který v současné době zahájil svou investiční fázi,“ uvedl Robert Ides, spoluzakladatel skupiny Arete.

„Jak dokazuje náš druhý fond, jsme přesvědčeni, že opět potvrdíme naši schopnost plnit strategii, splnit očekávání našich investorů v nadcházejících letech a sestavit mnohem větší a koherentní portfolio vysoce kvalitních průmyslových a logistických aktiv v regionu střední a východní Evropy s cílovou hodnotou nejméně 400 milionů EUR. Náš třetí fond by měl ještě více zvýšit kvalitu aktiv a splňovat nejvyšší standardy institucionálních investorů. Jsem opravdu hrdý na to, že splníme svůj slib a jako jediný fond v České republice a na Slovensku budeme realizovat prodej celého portfolia fondu,“ dodal Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny Arete.

„Jsme rádi, že můžeme touto transakcí podpořit Cromwell European REIT. Aktivně vyhledáváme akvizice pro řadu různých kapitálových partnerů zejména v Polsku, České republice a na Slovensku, a to se zvláštním zaměřením na nemovitosti s investiční strategií klasifikovanou jako core plus, value-add, nebo oportunistické příležitosti,“ uvedl Karol Pilniewicz, ředitel pro střední a východní Evropu (CEE) ve společnosti Cromwell Property Group.

Podle JLL dosahuje letošní předpokládaný objem investic v České republice a na Slovensku 1,66 miliardy EUR, přičemž téměř 30 % realizovaného objemu směřovalo do logistiky a průmyslových nemovitostí.

„Trendem posledních let je, že investice do nemovitostí jsou v obou zemích převážně zaměřeny na strategicky umístěné průmyslové a logistické nemovitosti, které jsou dlouhodobě pronajaté solventním nájemcům. Portfolio ARETE INVEST CEE II jako investiční produkt vyniká a my jsme hrdí na naši úzkou spolupráci s týmem Arete, díky které jsme zajistili hladký průběh jedné z klíčových transakcí tohoto náročného roku plného výzev způsobených situací kolem pandemie Covid-19. Tento obchod představuje jednu z největších průmyslových transakcí v letošním roce a je důkazem odolnosti a pružnosti průmyslového a logistického trhu ve střední a východní Evropě,“ uvedl Mike Atwell, ředitel kapitálových trhů pro střední a východní Evropu ve společnosti JLL, která byla při transakci poradcem skupiny Arete.

 

Zdroj:// Systémy Logistiky