Táto transakcia je súčasťou strategickej investičnej iniciatívy, ktorá kladie dôraz na uspokojenie dopytu zákazníkov po atraktívnych projektoch v mestských oblastiach. Akvizícia pomáha rozšíriť pôsobnosť a ponuku spoločnosti Prologis v Európe.

„Táto akvizícia je dôkazom toho, že zákazníkom dokážeme sprístupniť viac kvalitných logistických lokalít a ponúknuť im nové príležitosti nad rámec nehnuteľností. Naše nové nehnuteľnosti sa nachádzajú v tesnej blízkosti veľkých populačných centier, ktoré spĺňajú expanzné potreby zákazníkov,“ povedal Ben Bannatyne, prezident spoločnosti Prologis v Európe. „Práve hustota obyvateľstva v dosahu logistických nehnuteľností je pre našich zákazníkov v súvislosti s pokračujúcim rastom e-commerce čoraz dôležitejším faktorom.“

Kľúčové výplňové lokality

Všetky nadobudnuté nehnuteľnosti sa nachádzajú v hlavných populačných centrách alebo v ich tesnej blízkosti, konkrétne ide o lokality v nasledujúcich krajinách:

Taliansko (Rím a Miláno), Holandsko (Amsterdam a Rotterdam), Španielsko (Madrid a Barcelona), Nemecko (Norimberg a Berlín), Francúzsko (Paríž), Belgicko (Brusel), Poľsko (Lodž).

Z približne 85 % týchto nehnuteľností môžu zákazníci do 30 minút obslúžiť trhy s viac ako jedným miliónom obyvateľov. Pri súčasnej obsadenosti portfólia Prologis na úrovni 95 % možno očakávať ďalšie rozširovanie zákazníckej základne, a to zhruba o 110 spoločností. Novozískané nehnuteľnosti, ktoré sú samy o sebe moderné a kvalitné, Prologis ďalej vylepšuje, napríklad riešeniami z programu Prologis Essentials alebo službami, ktoré sú súčasťou iniciatívy PARKlife™.

Dôraz na mestské lokality

Rast e-commerce, demografické zmeny a očakávania spotrebiteľov po pandémii COVID-19 zdôrazňujú význam mestských logistických lokalít. Pre zákazníkov sú čoraz dôležitejšie uzly, z ktorých možno obsluhovať husto obývané zóny.

„Dochádza k štrukturálnym zmenám v správaní spotrebiteľov. Vývoj, ktorým prešli dodávateľské reťazce počas pandémie, nám poskytol vzácny pohľad na to, aké budú skutočné potreby skladovania v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch,“ povedal Joseph Ghazal, investičný riaditeľ Prologis v Európe.

Globálny dosah a detailná znalosť miestnych trhov umožňuje spoločnosti Prologis realizovať transakcie takéhoto významného rozsahu. Jej tímy v celej Európe spolupracujú na rozvíjaní trvalých vzťahov s partnermi a predvídaní potrieb zákazníkov. Prologis nielenže reaguje na výzvy, potenciálne riziká a úspechy v podnikaní svojich zákazníkov, ale priamo ich zohľadňuje aj pri tvorbe svojej investičnej stratégie.

Fakty o transakcii

Uzavretá transakcia rozširuje európske portfólio spoločnosti Prologis o viac ako 1 milión metrov štvorcových a dosiahla hodnotu 1,585 miliardy eur. Pozostáva z 85 % nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú priamo v mestských oblastiach, zahŕňa 128 nehnuteľností a 6 nových projektov v 7 krajinách EÚ s celkovou rozlohou 1,14 milióna metrov štvorcových.