Zámer v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) predložil odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Martine investor, ktorým je spoločnosť Prefa invest. Investičné náklady sú odhadnuté na 100 miliónov eur.

V rámci projektu chce investor vybudovať 22-hektárový areál a v ňom postupne tri haly určené pre skladovanie a logistiku, prípadne pre ľahkú priemyselnú výrobu. Celková zastavaná plocha plánovaných hál predstavuje približne 111-tisíc metrov štvorcových.

„V priestoroch určených pre skladovanie a logistiku budú skladované bežné spotrebné tovary a komponenty bez rozdielu charakteristiky. V týchto priestoroch nebudú skladované nebezpečné látky ani výrobky s obsahom nebezpečných látok. V rámci strojárskej výroby sa predpokladá plechová výroba pre elektrotechnický a automobilový priemysel, prípadne výroba súčiastok pre iné odvetvia priemyslu a hospodárstva,“ priblížil svoj zámer investor.

Súčasťou investície je aj výstavba príslušnej infraštruktúry, vnútroareálových komunikácií a parkovísk, pričom vybudovaných by tu malo byť okolo 230 parkovacích miest. Investor počíta so začiatkom výstavby v druhej polovici budúceho roka.