Fond diverzifikuje portfólio

Projekt reaguje na vysoký dopyt po skladových priestoroch s dopravnou obslužnosťou pre Slovensko, Rakúsko, Českú republiku a Maďarsko. Podľa konateľa realitných spoločností BHS REF Zdeňka Lepku sa doteraz zameriavali najmä na investície do moderných kancelárskych budov v Českej republike. Projekt zvýši diverzifikáciu ich portfólia.

Celková výška investice je vyše 1,5 miliardy českých korún (59 miliónov eur). „Segment priemyselných nehnuteľností ponúka investorom v dlhodobom horizonte veľmi zaujímavý pomer výnosu a rizika s tým, že dopyt po týchto typoch transakcií sa v posledných rokoch zvyšuje,“ povedal Karel Klečka, riaditeľ kapitálových trhov Panattoni pre oblasť Európy.

Najprv dve haly

V prvej fáze postavia dve moderné haly s udržateľnými prvkami s rozlohou 12-tisíc m2 a šesť tisíc m2.

Obe haly sú v najvyššom výrobno-logistickom štandarde a majú ambíciu získať vysoké hodnotenie v medzinárodnej ekologickej certifikácii BREEAM New Construction.

Podpora firiem v regióne

Vznikom areálu sa zvýšia zásobovacie kapacity, čo výrazne zvýši efektívnosť fungovania obchodných a priemyselných podnikov v okolí Bratislavy. Naviac, bude to podpora na prenikanie firiem do žiadaného regiónu, ktorá v súčasnosti viazne aj kvôli obmedzeným logistickým kapacitám.

Park prinesie benefity pro región a samosprávu. Okrem rozvoja dodávateľského reťazca pomôže nový park aj rozvoju e-commerce. 

BHS Real Estate Fund SICAV je fond kvalifikovaných investorov. Založil ho obchodník s cennými papiermi BH Securities podľa českého právneho poriadku a administruje ho investičná spoločnosť Amista. Panattoni Development Company je jednou z najväčších svetových developerských spoločností. Od začiatku činnosti v strednej Európe v roku 2005 spoločnosť dokončila viac než 10,5 miliónov m2 moderných priemyselných priestorov.