Logistický trh na Slovensku rastie. Podľa údajov spoločnosti CBRE v druhom kvartáli tohto roka prekonal hranicu 3,72 milióna metrov štvorcových (m2). Najviac sa pritom prenajímali logistické priestory na západnom Slovensku a v okolí Bratislavy. Celková neobsadenosť priestorov na Slovensku klesla na 2,72 %. „V súčasnosti je v rozpracovanom štádiu ďalších 350.000 m2 nových industriálnych a logistických hál, z ktorých 48 % priestorov je už vopred zmluvne prenajatých,“ uviedol manažér realitných transakcií 365.invest Tomáš Cár.

Investori za kľúčové pri výbere lokality logistických spoločností vnímajú najmä dobrú dopravu a dostupnosť. Dôležitá teda podľa správcovskej spoločnosti je blízkosť pri diaľniciach i naviazanosť na odberateľov, napríklad blízkosť pri automobilkách. Významná pre logistický trh je aj dobrá naviazanosť na zahraničie, a to aj inými druhmi dopravy ako cestnou, napríklad železničnou či lodnou. „Na Slovensku ide hlavne o lokality v blízkosti diaľnic D1, D2 a rýchlostných ciest, ktoré servisujú najmä sektory ako 3PL (logistika tretích strán), automotive, retail, výroba, elektronika a iné,“ vysvetlil Tomáš Cár.

Globálne spoločnosti čoraz viac presúvajú svoje výrobné a skladové priestory bližšie ku koncovému zákazníkovi. Pred výzvami a zmenami podľa správcovskej spoločnosti stojí aj logistický trh na Slovensku. „Do ďalšieho obdobia predpokladáme, že spoločnosti budú umiestňovať svoje výroby bližšie k lokálnym trhom, s čím súvisí aj zvýšený dopyt po výrobných a logistických priemyselných plochách či logistických parkoch,“ uviedol Tomáš Cár s tým, že z hľadiska lokality bude zaujímavé sledovať zvýšenie významu východného Slovenska, ktoré bude profitovať z príchodu automobilky Volvo do Košíc.

Podľa správcovskej spoločnosti svoj rozmach v slovenských mestách začína zažívať aj mestská logistika. „Kľúčovú rolu pri tom bude hrať optimalizácia nákladov spoločností (z dôvodu zvýšených cien energií i finančných nákladov), dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily a adresovanie environmentálnych otázok v podobe prinášania dlhodobo udržateľných modelov pre development a správu industriálnych a logistických hál,“ doplnil Tomáš Cár.