Keďže Prologis poskytuje hodnoty presahujúce rámec nehnuteľností všetkým svojim zákazníkom bez ohľadu na veľkosť ich podnikania, noví nájomcovia budú môcť využívať služby špecializovaného tímu pre zákaznícku skúsenosť a o priateľskú atmosféru parku sa Prologis postará prostredníctvom iniciatívy PARKlife.

Firme záleží na tom, aby všetkým zákazníkom poskytovala vhodné priestory a služby bez ohľadu na veľkosť alebo nároky ich podnikania. Navyše sa im tiež snaží prinášať hodnoty presahujúce rámec štyroch stien a striech budov. Preto neustále hľadá nové spôsoby, ako zaistiť spokojnosť ákazníkov. V duchu tohto záväzku zavádza v Prologis Park Bratislava nový logistický koncept – kvalitné flexibilné priestory na menších plochách.

Naše tzv. „small flexi units“ sprostredkovávajú prémiové zázemie rýchlo rastúcim spoločnostiam a start-upom, ktoré by sa inak pre logistické priestory tohto typu nerozhodli. Nové jednotky sú zároveň flexibilnejším variantom pre veľké firmy. Koncept vôbec prvýkrát zavádzame v budove 2 Prologis Park Bratislava, kde sme 4 800 metrov štvorcových moderných logistických priestorov rozdelili do štyroch samostatných jednotiek s plochami od 600 do 1 500 metrov štvorcových.

Hlavným cieľom konceptu ‚small flexi units‘ je pomôcť dynamicky sa rozvíjajúcim podnikom plniť ich krátkodobé ciele súvisiace s expanziou,“ hovorí Jakub Randa, manažér prenájmov a zákazníckej skúsenosti Prologis na Slovensku. „Zavedením tohto konceptu reagujeme na výrazný dopyt po malých skladových priestoroch s flexibilnými nájomnými podmienkami. Silu dopytu ihneď potvrdil veľký záujem o naše prvé menšie jednotky v Bratislave. Tri zo štyroch sme prenajali do mesiaca od uvedenia na trh.“

Vďaka flexibilným nájomným podmienkam sú tieto jednotky dokonalým odrazovým mostíkom pre firmy, ktoré chcú expandovať. Každá jednotka môže byť zároveň prispôsobená konkrétnym požiadavkám, pričom je možné jej rozširovanie alebo zmenšenie až o 600 metrov štvorcových. Tento koncept zároveň utužuje vzťahy na pracovisku – k jednotkám v Prologis Park Bratislava totiž patrí spoločenský priestor s kuchyňou a jedálňou. Komunitu v parku podporuje Prologis tiež prostredníctvom iniciatívy PARKlife, v rámci ktorej poskytuje oddychové priestory všetkým svojim zákazníkom a ich zamestnancom.

„Small flexi units“ v Prologis Park Bratislava si doteraz prenajali globálna špedičná spoločnosť, výrobca zberných a triediacich strojov a logistická firma. Tieto spoločnosti obsadia svoje priestory s veľkosťami 1 500, 1 4500 a 1 220 metrov štvorcových už počas jari. Jedna flexibilná jednotka s rozlohou 600 metrov štvorcových je stále k dispozícii.

„Máme radosť, že už v priebehu nadchádzajúcich mesiacov privítame našich prvých zákazníkov v jednotkách typu „small flexi units“, ktoré majú veľký potenciál stať sa pôsobiskom pre dynamicky rastúce podniky. Noví zákazníci budú mať k dispozícii náš tím pre zlepšovanie zákazníckej skúsenosti, ktorý splní všetky ich požiadavky. Tešíme sa, že zákazníkov môžeme sprevádzať pri budúcich úspechoch. Či už ide o priekopnícke riešenia, podporu prevádzky alebo budovanie komunít v našich parkoch, inovácie sú…“

 

Zdroj:// Systémy logistiky