Kevin Turpin, regionálny riaditeľ pre výskum regiónu CEE vysvetľuje: „Všetky krajiny v regióne s výnimkou Maďarska a Slovenska zaznamenali medziročný pokles objemov v porovnaní s rovnakým obdobím rokov 2020 a 2019. Napriek pomalému štartu zostáva nálada investorov optimistická a naznačuje oživenie aktivity v druhom polroku, v závislosti od dostupných produktov a jednoduchšieho cestovania.“

Výnosy z prvotriednych investícií v 2. štvrťroku 2021

Od začiatku roka sme zaznamenali kompresiu vo výnosoch z prvotriednych priemyselných a logistických nehnuteľností o 25 až 200 bázických bodov, keďže tento sektor sa naďalej teší pevným fundamentom a silnému dopytu. Mierne sa posunuli aj výnosy z prvotriednych kancelárií mimo Varšavy a Prahy, a to o 25 bázických bodov. Ďalšia dekompresia sa uplatnila na niektorých trhoch v sektore nákupných centier, ktorý sa snaží zotaviť z prevádzkových obmedzení zavedených v posledných 16 mesiacoch.

Ignacio Gomez, odborník na slovenský investičný trh spoločnosti Colliers, dopĺňa: „V porovnaní s ostatnými vyspelými trhmi ponúka Slovensko stále veľmi atraktívne výnosy, ktoré spolu s nedostatkom kvalitných produktov v rámci celej Európy môžu pritiahnuť ďalších, nových investorov na slovenský trh.“

Toky CEE podľa sektorov

V prvom polroku 2021 opäť dominoval kancelársky sektor. Logistika a rezidenčné nehnuteľnosti naďalej priťahujú silný dopyt zo strany investorov. Stále ich brzdí len nedostatočná ponuka na rozdiel od dopytu. Objem investícií do maloobchodu naďalej podporujú najmä nákupné zóny a aktíva supermarketov. Objemy investícií do hotelov zostávajú obmedzené.

Toky CEE podľa pôvodu kupujúceho

V prvom polroku 2021 bol najaktívnejším európsky kapitál so 46 % podielom na celkových objemoch. Za väčšinou aktivity stál severský, britský a nemecký kapitál. Domáci kapitál v strednej a východnej Európe bol opäť aktívny nielen pri akvizíciách na vlastných trhoch, ale aj v celom regióne. Český a maďarský kapitál pokračujú vo svojom ťažení s 20 %, resp. 10 % celkového regionálneho objemu. Severoamerický, ázijský, blízkovýchodný a africký kapitál bol v tomto roku zatiaľ pomerne pokojný, avšak v druhom polroku sa očakáva ich návrat.

Miera neobsadenosti v sektore kancelárskych, priemyselných a logistických priestorov

Na mnohých trhoch v regióne sa miera neobsadenosti kancelárskych priestorov od roku 2020 vyšplhala na dvojciferné číslo a naďalej rastie, keďže výstavba začatá pred pandémiou sa naďalej realizuje a budúca plánovaná ponuka sa pomaly prispôsobuje. Výsledkom je istý tlak na znižovanie nájomného a zvyšovanie stimulov nájomcov.

Naopak, miera neobsadenosti priemyselných a logistických priestorov sa väčšinou znížila. V súčasnosti sa pohybuje na priemere 5 až 6 %, keďže tento sektor sa teší dobrej úrovni dopytu, ktorý najmä v najvyhľadávanejších lokalitách často prevyšuje možnosti ponuky. Nájomné zostáva pomerne stabilné, pričom priemerné sadzby v regióne sa pohybujú na úrovni 4,3 €/m2 mesačne. Developeri/prenajímatelia majú silnú vyjednávaciu pozíciu a ak je to možné, na mnohých trhoch uprednostňujú výstavbu na mieru pred špekulatívnou výstavbou.