Na ploche s rozlohou 128 367 m2 budú vybudované dve skladové haly. Hala A s rozlohou 17 136 m2 a hala B s rozlohou až 28 980 m2. Priemyselnú oblasť bude dopĺňať aj značné množstvo zelene, ktorá svojimi 39 694 m2 zaberie až 30,9% celkovej plochy pozemku. Zvyšok budú tvoriť cesty či parkovacie miesta vyhradené pre zamestnancov.

„V logistickom centre sa budú nachádzať viacúčelové haly určené na prenájom a na skladovanie, napríklad elektrospotrebičov, audio-video techniky, domácich spotrebičov, kancelárskych potrieb, počítačov a ich komponentov, spotrebného tovaru, stavebného materiálu, potravín,“ uvádza sa ďalej v zámere.

Haly by mali byť využívané aj na distribúciu, ľahkú výrobu, montáž, obchodné aktivity a služby. Územie je situované na pravej strane diaľnice D4 v smere do Rakúska, neďaleko jestvujúcej križovatky Bratislava-Podunajské Biskupice – Exit 13.

Hlavný dôvod situovania navrhovanej činnosti je začlenenie lokality do štruktúry mesta. S rozvojom a rastom miest v okolí Bratislavy je totiž spojený i nárast požiadaviek na zabezpečenie služieb, logistiky, ľahkej výroby a občianskej vybavenosti.