P3 Bratislava Airport je najnovším projektom developera P3 Logistic Parks, ktorý prináša viaceré trvalo udržateľné inovácie v logistickom odvetví. Jednou z najnovších je oddychovo-relaxačná zóna, ktorú otvoril pre nájomníkov a návštevníkov bratislavského parku. Tí si v nej môžu počas dňa zacvičiť, zahrať mini futbal alebo sa občerstviť na čerstvom vzduchu. Súčasťou tzv. workoutovej zóny je lavička s odkladacími pultami na jedlo a nápoje, ale aj samostatná solárna lavička, pomocou ktorej si môže návštevník nabiť mobil alebo notebook. Špeciálnu zónu s detským ihriskom postavil developer aj pre najmenších návštevníkov parku. Zabaviť sa môžu napríklad na preliezkach, pružinových hojdačkách, alebo na malom kolotoči.

Ďalšou novinkou, ktorá sa v P3 Bratislava Airport pripravuje, je miesto pre špeciálnych nových nájomníkov. Už onedlho bude súčasťou parku viacero úľov s plnohodnotným včelstvom, ktoré rovnako prispejú k zachovaniu ekosystému danej lokality. Včely sú totiž považované za jedného z najvýznamnejších opeľovačov a pri ochrane biodiverzity, zdravého životného prostredia i zdravia majú nezastupiteľné miesto.

Peter Jánoši, výkonný riaditeľ P3 Slovensko, hovorí: „Ide o náš prvý park mestsko-biznisového typu, ktorý naplno využíva všetky výhody plynúce z blízkosti mesta. Rovnako však chceme byť mestu a miestnej komunite prospešní. Vytvárame pracovné a biznis príležitosti, prispievame k zvyšovaniu životnej úrovne a aj kvalite života v meste. Naše parky sú súčasťou širšieho ekosystému, preto sa ich snažíme začleniť do okolitého prostredia. S tým súvisí množstvo a typ vysádzanej zelene, kde sa snažíme zachovať miestny biotop a podporiť ekosystém. Zelené plochy sú zároveň výborným miestom pre aktívny odpočinok, ktorý vynikajúco podporí práve relaxačno-oddychová zóna.

V bratislavskom mestskom parku postavil developer moderné nehnuteľnosti najvyššej kvalitatívnej úrovne A, certifikované označením BREEAM Very Good. Získajú ho len budovy, ktoré spĺňajú prísne environmentálne kritériá, efektívne využívajú energie, sú ohľaduplné k životnému prostrediu a zároveň sledujú, ako sa v daných priestoroch ľudia cítia.