Aktuálna situácia v oblasti investícií do komerčných nehnuteľností ukazuje, že tento segment je mimoriadne rezistentný. „Celkový objem investícií na Slovensku medziročne vzrástol o 48%. Predpokladáme, že v roku 2022 prekonáme objem 1 miliardy preinvestovaných eur do slovenských komerčných nehnuteľností. Z hľadiska sektorov evidujeme nárast v roku 2021 primárne v logistických a maloobchodných nehnuteľnostiach, darí sa však aj ostatným segmentom a v tomto roku by sa mal zvýšiť dopyt aj po kancelárskych nehnuteľnostiach,“ opisuje Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko.

Kancelárske nehnuteľnosti

Minulý rok bol rekordný aj pre slovenský trh s kanceláriami a celkový objem prenájmu sa vyšplhal na takmer 240 000 m². „Došlo k historicky najväčšej transakcii na slovenskom kancelárskom trhu, a to k pred-prenájmu priestorov v budove Nové Apollo pre IBM Slovensko. Stúpajúci dopyt po kancelárskych priestoroch potvrdzuje aj nízka miera renegociovaných m², ktorá predstavuje len 32 %, pričom priemer za posledných 5 rokov je 42 %. Miera neobsadenosti na konci roka 2021 bola na úrovni 11.7 %, v roku 2022 však očakávame ďalší pokles. Najvyššie dosiahnuteľné nájomné zostáva stabilné na úrovni 17 € za m²,“ opisuje Oliver Galata, riaditeľ prenájmu kancelárskych priestorov CBRE Slovensko.

Obchodné priestory a retail parky

Pozitívne správy hlási aj segment maloobchodných nehnuteľností. Ten bol, v rámci kapitálových trhov v roku 2021, najdominantnejší, čo ovplyvnila najväčšia transakcia na našom trhu – predaj bratislavského Auparku za 450 miliónov eur. Odhliadnuc od tejto transakcie sa medziročne do maloobchodu preinvestovalo o 14 % viac. „V treťom štvrťroku bola dokončená aj výstavba najväčšieho nákupného centra na Slovensku – Stanica Nivy s celkovou prenajímateľnou plochou 70 000 m². Okrem projektov v Bratislave evidujeme aj rozšírenie obchodného centra Eperia v Prešove, ktoré v súčasnosti ponúka viac ako 30-tisíc m² nákupnej plochy. Vo výstavbe sú dva veľké projekty, a to Eurovea II a Promenáda Nitra. V roku 2022 očakávame, že obraty a návštevnosť nákupných centier dosiahnu pred-pandemickú úroveň, keďže letné mesiace 2021 vykázali vysokú výkonnosť v týchto ukazovateľoch a prekonali tie z roku 2019,“ opisuje Tomáš Lörincz, riaditeľ prenájmu obchodných priestorov CBRE Slovensko.

Priemyselné a logistické nehnuteľnosti

Podľa CBRE ostanú objemy investícií do logistických realít vysoké aj v roku 2022, a vďaka rastúcemu dopytu nájomcov budú aj naďalej u investorov preferované. Objem investovaný do logistických nehnuteľností na Slovensku rastie kontinuálne od roku 2018, pričom priemerný medziročný nárast za obdobie posledných troch rokov predstavuje 20%. „Z hľadiska prenajatých m² boli najdominantnejší 3PL nájomcovia (logistika tretích strán), ktorých podiel tvoril až 45 %, automobilový sektor predstavoval 20 %. Naprieč celým Slovenskom sa minulý rok vybudovalo ďalších takmer 200 000 m² priestorov v A-štandarde a koncom roka bolo vo výstavbe cca 400 000 m² nových priestorov. Tento rok očakávame zvýšený záujem od spoločností v odvetví internetového predaja,“ vysvetľuje Michal Cerulík, riaditeľ prenájmu priemyselných a logistických priestorov CBRE Slovensko.