Cena ročného kupónu v januárovej štvorročnej tranži bola stanovená na 0,875 % v porovnaní s 0,625 % pre päťročný zelený dlhopis CTP vydaný v septembri 2021, odrážajúc rastúce trhové sadzby na základe vyšších inflačných očakávaní. Priemerné náklady spoločnosti na dlh klesli na 1,14 % z 1,19 % od septembra 2021. Splatnosť dlhu CTP je teraz 5,9 roka oproti 6,2 rokom.

V roku 2021 bola CTP najväčším emitentom dlhu s certifikátom ESG v európskom sektore nehnuteľností s celkovou hodnotou 2,5 miliardy eur rozložených v piatich samostatných tranžiach v priebehu roka, vrátane doteraz najnižšieho kupónu dosiahnutého na úrovni 0,5 % pre realitnú spoločnosť s aktívami sústredenými na trhoch strednej a východnej Európy.

Richard Wilkinson, finančný riaditeľ CTP, na margo toho podotkol: „CTP sa rozhodla vrátiť na kapitálové trhy začiatkom roka 2022, aby zabezpečila konkurencieschopné ceny pre náš rýchlo sa rozširujúci rozvojový fond udržateľných priemyselných a logistických aktív a zabezpečila naše financovanie na zvyšok roka. Veríme, že s nárastom úrokových sadzieb a vyššími inflačnými očakávaniami, ktoré sa ukotvujú na dlhopisových trhoch, to bol vhodný čas na to, aby sme vydali náš ôsmy dlhopis. Sme veľmi spokojní s dopytom investorov a úrovňou cien, ktorú sme dosiahli v jednom z najrušnejších období v histórii na trhu európskych dlhopisov. Zaznamenali sme väčší dopyt ako predtým, keď približne 90 % všetkých investorov bolo so zeleným investičným zameraním. Tento dopyt poukazuje na príťažlivosť CTP v oblasti udržateľnosti ako jediného európskeho emitenta priemyselných a logistických nehnuteľností so 100 % udržateľným portfóliom certifikovaným BREEAM.“

Nová dlhová emisia dosiahla širokú inštitucionálnu distribúciu, pričom sa predávala predovšetkým správcom aktív (66 % z vydaných 700 miliónov eur), pričom najväčšia skupina kupujúcich pochádzala z Beneluxu (28 %), tesne za ňou nasledovalo Spojené kráľovstvo/Írsko (24 %) a potom región DACH (19 %) a Francúzsko (16 %).

Časť výnosov použije CTP na financovanie súbežnej 168 miliónovej tendrovej ponuky v hodnote 650 miliónov eur (500 miliónov eur nesplatených) 2,125 % dlhopisov splatných v októbri 2025. Zostatok sa použije na pokrytie celkových predpokladaných finančných potrieb CTP pre jej rozvojový fond v roku 2022, vďaka čomu spoločnosť do konca roka  2022 zvýši svoje portfólio na cieľových 10 miliónov m2 GLA, čo je o rok skôr ako cieľ stanovený na jej IPO v marci 2021.

Všetky vývojové aktivity CTP sa vykonávajú podľa normy BREEAM, „Veľmi dobrý“ štandard udržateľnosti alebo vyšší, v súlade so záväzkom spoločnosti byť udržateľným podnikom. Kapitál bude vyčlenený aj na predbežné splatenie drahšieho dlhu vo výške približne 350 miliónov eur, v priemere pri sadzbe cca 2,4 %, v držbe Deutsche Industrie REIT („DIR“). CTP je v procese akvizície DIR a zaviazala sa financovať podstatnú rekonštrukciu manažérskeho portfólia priemyselných a logistických nehnuteľností v Nemecku, aby zodpovedalo moderným štandardom udržateľnosti.

„CTP začína rok 2022 v silnej finančnej pozícii. Teraz máme k dispozícii financovanie na pohodlné pokrytie predpokladaných nákladov na náš rozvojový fond až do konca roka za vysoko konkurenčné ceny, čo odráža silný inštitucionálny dopyt po zelených dlhopisoch CTP, a to aj napriek prostrediu rastúcich sadzieb. Máme tiež dobrú pozíciu na to, aby sme tento kapitál využili na reštrukturalizáciu a výrazné zníženie dlhových nákladov Deutsche Industrie REIT, keďže integrujeme jej portfólio do CTP Germany (Nemecko). Náš dynamický rastový model sa môže presadiť na trhoch strednej a východnej Európy aj mimo nej,“ dodáva Jan Evert Post, vedúci oddelenia financovania a vzťahov s investormi v CTP.