Pozemok pre budúci CONTERA Park Žiar nad Hronom má celkovú rozlohu 99 000 m2. Spoločnosť FAST PLUS, ktorá sídli v domovskom parku Contery v Bratislave, tu využije v prvej fáze logistickú halu o rozlohe 25 000 m2 s možnosťou expanzie o ďalších 15 000 m2. Predpoklad začiatku stavebných prác je v 3Q/2022 a predpoklad dokončenia v 3Q/2023.

„Hlavnou prednosťou budúceho CONTERA Parku Žiar nad Hronom je poloha prakticky hneď vedľa diaľnice R1 do Banskej Bystrice (40 km), s čím súvisí výborná dopravná dostupnosť. Predpokladáme tu zvýšený dopyt od koncových a 3PL užívateľov,“ hovorí Svetozár Rohoň, Country Manager Contera SK.

Podobne ako pri väčšine ostatných stavieb bude Contera aj tu usilovať o prestížnu certifikáciu BREEAM Excellent. Na hale sa budú realizovať tzv. zelené fasády, na strechách developer plánuje inštaláciu fotovoltaických panelov na výrobu časti vlastnej spotreby.

„Momentálne máme centrum logistiky v Bratislave, čo nám už z pohľadu polohy, expedície, príjmu tovaru a taktiež skladových kapacít prestalo vyhovovať. Potrebovali sme zmodernizovať a zefektívniť procesy, a zároveň aj zväčšiť priestor. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli nájsť pre nový centrálny sklad výhodnejšie umiestnenie. Okolie Žiaru nad Hronom a Zvolenu považujem za logistický stred Slovenska, a keďže centrálna logistika by mala byť v centre územia, Žiar nad Hronom je ideálna lokalita. V nových priestoroch budeme mať skladovaciu galériu, dopravníky a ďalšie dnes už nevyhnutné technologické vymoženosti moderného logistického centra,“ dopĺňa Peter Benický, CEO FAST PLUS.

V Žiari nad Hronom rovnako ako vo všetkých ostatných parkoch na Slovensku sa Contera zaviazala nakupovať už len zelenú energiu, teda energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Súčasťou areálu v Žiari nad Hronom budú aj odpočinkové zóny, nabíjačky na elektromobily, studňa na pitnú vodu alebo systémy opätovného využitia dažďovej vody.