Hlavným dôvodom tohto poklesu sú pritom nielen odložené rozhodnutia nájomníkov, ale aj zvýšený podiel transakcií v rámci skladov triedy B. Celková zásoba priemyselných a logistických priestorov na prenájom v štandarde A pritom ku koncu 3. kvartálu tohto roka dosiahla na Slovensku úroveň 2 865 000 m². Takmer polovica (48%) týchto priestorov je situovaná vo vzdialenosti do 30 km od hlavného mesta Bratislava.

Hlavným hnacím motorom prenájmovej aktivity v 3. kvartáli 2020 boli hlavne skladové priestory pre maloobchod, a to s podielom vo výške 38% z celkovej aktivity. Druhou najväčšou kategóriou nájomcov, z hľadiska prenajatých plôch v 3. kvartáli tohto roku, boli poskytovatelia komplexných logistických služieb (3PL provideri). Takmer 85% transakcií, z celkového objemu prenájmovej aktivity 75 000 m², bolo realizovaných v Bratislave a jej blízkom okolí do 30 km. Druhou najdominantnejšou lokalitou boli Košice.

Časť  priemyselných a logistických priestorov je aktuálne, aj napriek koronakríze, vo výstavbe. V súčasnosti prebieha realizácia 3 projektov s celkovou prenajímateľnou plochou o rozlohe 143 560 m². Úroveň pred-prenájmov je pritom 50-percentná.

Vplyvom dodania špekulatívnych projektov na trh sa celková miera neobsadenosti priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku ku koncu 3. kvartálu 2020 zvýšila na úroveň 9,05%. Miera neobsadenosti priestorov situovaných v Bratislave a blízkom okolí do 30 km sa zvýšila na 7,57%. Požadovaný výnos (yield) v rámci priemyselných a logistických priestorov zostáva aj napriek aktuálnej situácii stabilný, a to na úrovni 6,25%.

“Sektor priemyselných a logistických nehnuteľností v rámci celej Európy aj USA zažíva v tejto dobe neistoty pomerne silný boom. Rast tohto sektoru je pritom ovplyvnený hlavne dopytom zo strany nájomcov, záujmom developerov o nákup pozemkov a výstavbu nových priestorov na prenájom, ako aj záujmom investorov o kúpu projektov generujúcich stabilný cash flow,“ uzatvára Michal Cerulík, riaditeľ oddelenia prenájmu priemyselných a logistických nehnuteľností, CBRE Slovensko.