Správa si kladie za cieľ odlíšiť prechodné zmeny v správaní ľudí a firiem počas pandémie od trvalých faktorov, ktoré budú ovplyvňovať dodávateľské reťazce aj v budúcnosti. V dôsledku uvoľnenia dopytu, ktorý je v súčasnosti blokovaný opatreniami súvisiacimi s pandémiou COVID-19, očakáva Prologis Research nárast výdajov na zážitky, cestovanie, zábavu či nakupovanie v kamenných predajniach, a to v polovici až na konci roku 2021.

Okrem toho formujú dopyt po logistike aj trvalé činitele. Miera dlhodobého štrukturálneho rastu v sektore logistických nehnuteľnosti sa napríklad zvýšila. Využitie nehnuteľností pre účely uspokojovania spotreby zvýšilo svoj podiel na celkovom dopyte po logistických priestoroch. Využitie pre účely výroby a obchodu sa znížilo.

Technológie a demografia transformujú maloobchod

Očakávania spotrebiteľov sa trvalo zvýšili. Prologis Research predpokladá, že miera využívania e-commerce sa bude v nasledujúcich piatich rokoch celosvetovo zvyšovať o ~ 150 bázických bodov ročne. Kamenný predaj si zachová konkurencieschopnosť rýchlejším zásobovaním.

Príklady najlepšej praxe z oblasti logistiky

Expanzia spoločností po celom svete testuje odolnosť dodávateľského reťazca, a to si vyžaduje moderné logistické nehnuteľnosti a decentralizované siete. Spolu s rastúcou triedou spotrebiteľov by táto globálna zmena mohla v ďalšom cykle znamenať potrebu moderných logistických nehnuteľností s rozlohou aspoň troch až štyroch miliárd stôp štvorcových.

Lokalita je pre zákazníkov v sektore logistických nehnuteľností dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Funkčné dodávateľské reťazce sú kľúčovou konkurenčnou výhodou a budú naďalej ovplyvňovať finančnú výkonnosť firiem.

Cenová elasticita dopytu sa znížila

Plánovanie rozhodnutí v rámci logistickej siete môže firmám priniesť výhody v podobe generovania výnosov a kontrolou nad nákladmi, ktoré výrazne prevyšujú ich výdaje na logistické budovy. Nehnuteľnosti pre firmy predstavujú len  5 % ich celkových nákladov v rámci dodávateľského reťazca.

Hoci nastala zmena korelácie logistiky s ekonomickými premennými, časť podnikania zostala nezmenená. Mnoho malých a stredných podnikov naďalej ovplyvňujú lokálne ekonomické a investičné trendy. Tie firmy, ktoré sú viac viazané na zmenu stratégií v maloobchode a dodávateľskom reťazci, budú počas niekoľkých nasledujúcich rokov formovať povahu dopytu a profily zákazníkov v logistike.

 

Zdroj:// Systémy logistiky