V priemyselnom parku Kechnec by mohlo pribudnúť ďalších 400 pracovných miest. Spoločnosť Besico Real Estate tu plánuje na už zakúpených parcelách medzi závodmi Marelli Kechnec Slovakia a Kuenz – SK vybudovať tri haly, každú so skladovacou a výrobnou funkciou. Novovybudovaný areál by mal mať rozlohu takmer 100-tisíc metrov štvorcových, počíta sa aj s 278 parkovacími miestami. Výšku investície firma nezverejnila.

„V jednotlivých halách bude skladovaný tovar podľa jeho charakteru. Sortiment bude upresnený v ďalších etapách projektu. V objekte bude taktiež prebiehať ľahká výroba a montáž, ktorá bude sústredená pre automobilový, strojársky a elektrochemický priemysel,“ uvádza ďalej spoločnosť. Každá výrobno-skladová hala bude môcť slúžiť na naskladnenie a expedíciu výrobkov, ako aj na prípadné montážne práce. S navrhovanou činnosťou plánuje firma začať hneď po získaní potrebných povolení.

Besico Real Estate je etablovaný developer priemyselných a logistických areálov nie len na Slovensku ale aj v Belgicku, Francúzku a Srbsku. Spoločnosť prostredníctvom svojich dcérskych projektových spoločností buduje pre svojich klientov trvalo udržateľné priemyselné a logistické areály