Všetky snahy smerujú k výrobe automobilov a prevádzke spoločnosti bez vplyvov na životné prostredie, resp. k uhlíkovej neutralite. A by mohol byť Volkswagen Slovakia na tejto ceste úspešný , je dôležité , aby boli na Slovensku vytvorené rámcové podmienky na realizáciu
environmentálnych cieľov.

Stratégia Zero Impact Factory zahŕňa ciel vyrábať vozidlá d o roku 2025 o 45 % ekologickejšie v porovnaní s referenčným rokom 2010 . Spoločnosť Volkswagen Slovakia sa však rozhodla zrýchliť a dosiahnuť v danom časovom horizonte až o 59 % ekologickejšiu produkciu v piatich kľúčových ukazovateľoch. To znamená, že na každé vyrobené vozidlo vyprodukuje minimálne o 59 % menej emisií CO 2 , prchavých organických látok VO C ) a zneškodňovaného odpadu.

Ďalšími sledovanými zdrojmi sú energia a voda. So stratégiou Zero Impact Factory nastavuje spoločnosť nové smerovanie ekologickej výroby a logistiky ako svoj podiel k ochrane klímy a CO2 neutrálnej mobilite. Za plnením cieľov v oblasti udržateľnosti stoja konkrétne kroky a opatrenia, na ktorých spoločnosť priebežne a dlhodobo pracuje. V rámci znižovania emisií CO 2 stavia do popredia alternatívne formy vykurovania a využívanie bioplynu namiesto zemného plynu. Od r oku 2012 odoberá výlučne zelenú energiu z obnoviteľných zdrojov.

K slovu sa už viac ako desaťročie dostávajú aj investície do najlepších dostupných technológií (BAT), ktoré sú uprednostňované aj pri nových projektoch. Významnou reorganizáciou prešiel v uplynulom období tiež manažment mobility. Vďaka využívaniu vozidiel na alternatívne pohony (BEV, PHEV, CNG) sa znížil priemerný podiel CO 2 pod 95g/km a v redukcii podnik pokračuje ešte ďalej. V pláne je aj rozšírenie internej infraštruktúry pre elektrické vozidlá o 90 nových nabíjacích bodov.

Vysoko aktuálnou výzvou je výzvou je pre pre Volkswagen Slovakia odpadové odpadové hospodárstvo. Od roku 2010 do roku 2017 dokázal znížiť objem znížiť objem zneškodňovaného odpadu na jedno vyrobené vozidlo z 27 kg na minimum zneškodňovaného odpadu na jedno vyrobené vozidlo z 27 kg na minimum 0,13 kg, a to práve vďaka zhodnocovaniu odpadu.