Okres Rimavská Sobota pritom dlhodobo vykazuje najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov Slovenska. V septembri tohto roku dosahovala takmer 20 percent. „Realizáciou stavby priemyselného parku Rimavská Sobota sa zabezpečí príprava územia vhodného na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja. Príprava parku predstavuje základný predpoklad na prilákanie nových investícií v regióne,“ konštatuje rezort hospodárstva.

V rámci Banskobystrického samosprávneho kraja je aktuálne iba päť priemyselných parkov s výmerou nad 10 hektárov. Z toho len v jednom nie sú výraznejšie nedostatky z hľadiska napojenia na technickú a dopravnú infraštruktúru či vyrovnania majetkovoprávnych vzťahov. Investori podľa ministerstva dlhodobo preferujú pozemky v stave absolútnej pripravenosti na spustenie výstavby, teda schválený územný plán, vyriešené majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam, ideálne vybudované alebo aspoň povolené prípojky na jednotlivé inžinierske siete.

„Absencia takýchto parkov znamená pre Slovensko zásadnú konkurenčnú nevýhodu v porovnaní s krajinami strednej a východnej Európy, s ktorými pri získavaní strategických investícií najčastejšie súperíme (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko),“ upozorňuje rezort hospodárstva. Túto nevýhodu znásobuje aj dlhé trvanie povoľovacích konaní, čo s rozdrobenosťou pozemkov opakovane diskvalifikuje Slovensko pri mnohých rozhodovacích procesoch o umiestnení novej investície.

Pozemok vymedzený na účely vybudovania priemyselného parku leží na severnej strane mesta Rimavská Sobota. Ide o dve parcely s výmerou 650-tisíc štvorcových metrov V území je pripravovaná a plánovaná výstavba rýchlostnej komunikácie R2, ktorá bude lokalitu lemovať z južnej strany.

 

Zdroj// Logistika dnes