Kľúčová logistika

„Hoci počet nových nájomných zmlúv v celej krajine sa v priemere znížil len minimálne, miera obsadenosti skladov v hlavnom meste alebo v jeho blízkosti sa nezhoršila, napríklad v prípade skupiny Alfa Group sa trvalo pohybuje nad úrovňou 95 percent,“ uviedla realitná skupina s tým, že práve logistika je oblasťou, v ktorej sa neznížil záujem o investície.

Podľa šéfa medzinárodnej

Podľa šéfa medzinárodnej realitnej skupiny Ohada Epschteina o tom svedčí aj to, že skupina má do konca roka naplánované zákazky, na ktoré sú uzavreté zmluvy. „To isté možno pozorovať aj u ostatných investorov, pričom pri súčasnom poklese celkového objemu sa ťažisko stavebného sektora presúva na logistiku a energetickú obnovu,“ uviedol.

Novostavby a plánované projekty však zažívajú stagnáciu. „Cena novostavieb sa odvíja od nákladov na prácu a materiál, takže je nútená rásť napriek zámerom investorov, zatiaľ čo úrokové sadzby úverov kupujúcich odrádzajú. Trh s nájomným bývaním síce nasleduje tento trend, no menej rigidne. Prenajímatelia majú podstatne väčší manévrovací priestor ako stavitelia, ale aj tu sú ceny vysoké v dôsledku silného dopytu presmerovaného cez trh,“ upozornil Epchstein.

Energetický aspekt budov

Podľa realitnej skupiny je zvlášť dôležitým aspektom energetická obnova. „Ukazuje sa, že existuje trvalý a podstatný rozdiel medzi udržateľnými (udržateľnejšími), zelenými ekologickými nájomnými budovami s minimálnymi režijnými nákladmi na prevádzku a budovami s horšou energetickou hospodárnosťou – a to vo všetkých segmentoch,“ uviedla skupina s tým, že dôležitosť nákladovej efektívnosti sa prejavuje najmä na trhu s kancelárskymi a skladovými priestormi.

Ostatní kupujúci – investiční a tí, ktorí platia v hotovosti – míňajú peniaze takmer výlučne na moderné energetické nehnuteľnosti a využívajú súčasnú situáciu na trhu, ktorá je pre nich priaznivá, zhodnotila investičná skupina.

„Tí, ktorí využívajú aj úver, však majú tendenciu robiť kompromisy v oblasti energetickej hospodárnosti a za rovnakú sumu si kúpia menej modernú nehnuteľnosť v horšom stave, pričom tvrdia, že nehnuteľnosť sa môže zatepliť, ale rozšíriť sa už veľmi nemôže. Je to však chybný prístup, pretože táto medzera sa bude naďalej rozširovať, čo by mohlo viesť k strate hodnoty, pričom náklady na energetickú obnovu stále rastú,“ zdôraznil Epschtein.