Tretí fond skupiny Arete zameraný na kvalitné priemyselné a logistické aktíva v regióne strednej a východnej Európy dokončil v decembri akvizíciu výrobného areálu v Kežmarku na Slovensku. Ide o nákup areálu slúžiaceho nielen na výrobu a skladovanie, ale aj o globálne výskumné a vývojové centrum nemeckej spoločnosti Hengstler so 150-ročnou históriou, ktorá je súčasťou globálne pôsobiacej americkej priemyselnej a technologickej skupiny Fortive. Finančný objem transakcie presiahol 10 miliónov eur.

„Aj v tejto dobe je dokončenie tejto transakcie jasným signálom, že sme schopní napĺňať stratégiu fondu bez ohľadu na komplikácie, ktoré pandémia covid-19 prináša. Sme schopní nachádzať zaujímavé investičné príležitosti s ďalším potenciálom rozvoja. Strategickým cieľom je nakupovať do fondu kvalitné priemyselné nehnuteľnosti a získavať bonitných medzinárodných nájomcov s vysokým ratingom. Oba uvedené atribúty táto akvizícia bezpochyby spĺňa. Dôležitým faktorom pre nás je, že nájomca má záujem v lokalite expandovať a investovať do sofistikovaných výskumných a vývojových technológií. Ďalšie voľné pozemky na expanziu, ktoré sú súčasťou akvizície, nám umožňujú zabezpečiť pre  nájomcu podmienky pre jeho dlhodobý a stabilný rast. S potešením vítame spoločnosť Hengstler v portfóliu našich prémiových nájomcov, „uviedol Lubor Svoboda, spoluzakladateľ skupiny Arete.

„Priemyselný areál triedy A postavený v roku 2017, ktorý má cez 10 tis. m2 prenajímateľnej plochy s možnosťou rozšírenia o ďalších takmer 5 tis. m2, pričom už v priebehu roku 2021 je plánované začatie novej výstavby. Areál je 100% prenajatý nemeckej spoločnosti Hengstler. Globálne pôsobiaci priemyselný a technologický holding Fortive, do ktorého Hengstler patrí, je spoločnosť kótovaná na The New York Stock Exchange, súčasťou indexu Nasdaq, a jeho tržby v roku 2019 dosiahli objem 7,3 miliardy USD. O vysokej dôveryhodnosti nájomcu svedčí fakt, že len v roku 2019 dosiahla skupina Fortive zisk viac ako 1 miliardu USD,“ upresňuje Robert Ides, spoluzakladateľ skupiny Arete a ďalej pokračuje: „Záujmy spoločnosti Hengstler sú v Kežmarku dlhodobé. V súčasnosti zamestnáva približne 400 vysoko kvalifikovaných zamestnancov nielen vo výrobe, ale aj vo svojom globálnom výskumnom a vývojovom centre. Výhodou regiónu je dobrá dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily. Nájomca má uzatvorenú dlhodobú nájomnú zmluvu a jeho výrobný program je vysoko diverzifikovaný. Základnou zložkou výrobného programu sú rôzne špecializované elektromechanické súčiastky, kontrolné pulty a relé, ktoré sú dodávané naprieč všetkými trhmi bez špecifickej odborovej alebo zákazníckej závislosti,“ uzatvára hodnotenie transakcie Robert Ides.

Fond ARETE INDUSTRIAL bol založený v roku 2019 ako druhý fond a tretí realitný investičný produkt skupiny Arete. Zameriava sa výhradne na investície do kvalitných výrobných a logistických nehnuteľností so stabilným výnosom a dopĺňa ich o novú vlastnú výstavbu pre zvýšenie celkového výnosu. Vlastnené nehnuteľnosti stabilne spravuje a rozvíja s cieľom udržateľne zvyšovať ich výnos. Hlavným investičným regiónom fondu sú ČR a SR, doplnené o strednú Európu s cieľovou hodnotou aktív v správe najmenej 400 miliónov eur. Fond je otvorený len kvalifikovaným investorom.

 

Zdroj:// Systémy logistiky