Nový štátny strategický priemyselný park by mal vzniknúť pri Rimavskej Sobote na ploche približne 65 hektárov. Vyplýva to z materiálu Návrh realizácie priemyselného parku s názvom "Priemyselný park Rimavská Sobota", ktorý v stredu schválila vláda.

Investícia zhruba 10 miliónov

Ministerstvo hospodárstva sa s investíciou do prípravy priemyselného parku pre strategického investora rozhodovalo z piatich lokalít v znevýhodnených regiónoch stredného a východného Slovenska.

"Vybudovanie Priemyselného parku Rimavská Sobota vytvorí doposiaľ absentujúci predpoklad získania investícií pre jeden z najmenej rozvinutých regiónov Slovenska," uviedol rezort hospodárstva v schválenom materiáli.

Výkup pozemkov, ktoré sú v súčasnosti v majetku mesta, príprava technickej dokumentácie, terénne úpravy, napojenie pozemkov na siete si vyžiada investíciu maximálne 9,8 milióna eur.

"Tento park budeme mať do zásoby. Budeme ho mať pripravený, keď príde záujemca, ktorý by chcel investovať na Slovensku. Budeme vedieť povedať, nech sa páči, tu máme park, môžete stavať," povedal Sulík s tým, že sa chcú vyhnúť práve situácii, aká nastala s BMW.

Minister hospodárstva na brífingu povedal, že už majú dvoch záujemcov, ktorí by do Rimavskej Soboty chceli ísť. "Jeden chce vytvoriť 500 miest. Druhý záujemca môže byť výrobca obytných vozov a karavanov, ktorý by vytvoril 300 pracovných miest," povedal minister. Kým však priemyselný park nestojí, je podľa neho všetko len v teoretickej rovine. 

Priemyselný park má vzniknúť na severnej strane Rimavskej Soboty na hranici katastrálneho územia mesta. V tejto lokalite je plánovaná aj výstavba rýchlostnej cesty R2.

Stovky pracovných miest

V rámci Banskobystrického samosprávneho kraja Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) aktuálne eviduje iba päť priemyselných parkov s výmerou nad desať hektárov.

Z toho však len pri jednom priemyselnom parku neregistruje výraznejšie nedostatky v napojení na technickú a dopravnú infraštruktúru alebo z pohľadu vyrovnania majetkovo-právnych vzťahov.

Investori podľa ministerstva dlhodobo preferujú pozemky v stave absolútnej pripravenosti na začatie stavby, to znamená so schváleným územným plánom, vyriešenými majetkovo-právnymi vzťahmi k dotknutým nehnuteľnostiam, či najlepšie s vybudovanými alebo aspoň povolenými prípojkami na jednotlivé inžinierske siete.

Ministerstvo hospodárstva očakáva, že priemyselný park vytvorí príležitosť na vytvorenie niekoľko stoviek až tisíc priamych a nepriamych nových pracovných miest.

Výnosy z predaja pozemku spoločne s príjmami z plnenia daňových a iných odvodových povinností majú podľa rezortu predpoklad dosiahnuť návratnosť investície hneď v prvých rokoch prevádzky parku.

Vybudovanie priemyselného parku ocenila aj ministerka pre regionálny rozvoj Veronika Remišová. Pripomenula, že ide o región s veľkou nezamestnanosťou, z ktorého ľudia vo veľkom odchádzajú.

 

Zdrj:// Finweb