Medzinárodná prepravná a logistická spoločnosť Gebrüder Weiss dosiahla v obchodnom roku 2020 čistý obrat vo výške 1,77 miliardy eur. To
zodpovedá nárastu obratu vo výške 3,7 percenta v porovnaní s predošlým rokom (2019: 1,71 miliardy eur). Spoločnosť tak pokračuje v kurze rastu z predošlých rokov.

„Rozhodujúce pre pozitívnu bilanciu bolo, že sme aj počas koronakrízy zostali flexibilní a plne prevádzkyschopní, a to v pobočkách na celom svete. Tak sme mohli našim zákazníkom napriek opakujúcim sa fázam lockdownu a globálnemu nedostatku nákladného priestoru vždy ponúknuť vhodné prepravné riešenia. Naši zamestnanci podali v náročných podmienkach výnimočné výkony,“ hovorí Wolfram Senger-Weiss, predseda predstavenstva spoločnosti Gebrüder Weiss.

 

Digitálna stratégia sa osvedčuje

Míľnik v oblasti procesu digitalizácie dosiahla spoločnosť v roku 2020 zavedením nového zákazníckeho portálu myGW. Online platforma umožňuje jednoduchý, rýchly a priamy online prístup k všetkým službám spoločnosti Gebrüder Weiss a poskytuje informácie v reálnom čase.

„Naša digitálna stratégia „Best of Both Worlds“ – teda spojenie operatívnej a digitálnej kompetencie – sa úspešne osvedčila najmä teraz počas krízy. Ukázali sme, že sme spoľahlivým a inovatívnym logistickým partnerom. Pozitívna spätná väzba zákazníka nás posilňuje v našom strategickom zameraní,“ dodáva Wolfram Senger-Weiss.

Zákaznícky portál sa momentálne používa v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Česku, Maďarsku a na Slovensku. Na tento rok je naplánované rozšírenie portálu do ďalších krajín. Celosvetová sieť pobočiek sa rozšírila  Spoločnosť Gebrüder Weiss dôsledne pokračuje v procese internacionalizácie, ktorú začala v roku 2020: V sektore leteckej a námornej dopravy upevnila spoločnosť Gebrüder Weiss svoju štruktúru pobočiek v Nemecku a vstúpila na trh v Poľsku, Južnej Kórei, Malajzii, Austrálii a na Novom Zélande.

„Rozšírenia boli realizované na diaľku takmer všade na základe znížených možností cestovania. To bolo mimoriadnou výzvou pre dané tímy, ktorú však dokázali úspešne zvládnuť pomocou digitálnych komunikačných prostriedkov,“ vraví Senger-Weiss. Medzinárodná sieť tak zahŕňa 170 pobočiek v 35 krajinách, ako aj 7 400 zamestnancov (ekvivalent počtu zamestnancov na plný úväzok).

Celkovo investovala logistická spoločnosť viac ako 70 miliónov eur do rozšírenia svojich pobočiek a IT infraštruktúry, ako aj do akvizícií. Pomer vlastného kapitálu zostáva stabilný vo výške viac ako 60 percent, čo je podstatný dôvod sily spoločnosti počas krízy, ako aj schopnosť ďalšieho vývoja napriek náročným podmienkam.

Neutralita CO2 do roka 2030

Spoločnosť Gebrüder Weiss sleduje svoje jasné ciele aj v prípade stratégie udržateľnosti: Únik CO2 by sa mal ročne znížiť o desať percent, do roka 2030 by chcela byť spoločnosť CO2 neutrálna. Malo by sa to okrem iného podariť pomocou fotovoltaických zariadení na vlastnom logistickom termináli, ako aj posilnením používania alternatívnych pohonov nákladných áut, akými sú elektrické, plynové alebo vodíkové pohony. Naviac k týmto opatreniam ponúka spoločnosť Gebrüder Weiss svojim zákazníkom oproti predošlému roku možnosť vyrovnania emisií na základe certifikovaných projektov na ochranu klímy.

Nestála hospodárska situácia predošlého roka sa odráža vo vývoji obratu jednotlivých obchodných oblastí: Na základe obmedzení a zatváraní prevádzok na strane zákazníkov, najmä v druhom štvrťroku, zaznamenalo odvetvie pozemnej prepravy a logistiky s výškou v hodnote 1,10 miliardy eur pokles o 4,3 % (2019: 1,15 miliardy eur).

Stúpajúci dopyt v online obchode zabezpečil v segmente doručovania do domácností navýšenie zásielok o 29 percent (1,37 milióna zásielok v roku 2020). Tak sa stala spoločnosť Gebrüder Weiss v Rakúsku a iných krajinách východnej Európy lídrom na trhu. V leteckej a lodnej doprave sa podarilo so sumou 470 miliónov eur navýšiť obrat o 23,7 percenta (2019: 380 miliónov eur).

Okrem dobrého obchodného vývoja, najmä v lodnej doprave, situáciu priaznivo ovplyvnilo prevzatie společnosti Ipsen Logistics. V prostredí najväčších výziev doručila spoločnosť DPD Austria, ktorej partnerskou spoločnosťou je Gebrüder Weiss Paketdienst (GWP), viac ako 57 miliónov balíkov. To predstavuje nárast o viac ako desať percent, ktorý sa úspešne prejavil počas koronakrízy.

Zdroj:// Systémy logistiky