Celkové stredoeurópske portfólio spoločnosti Prologis predstavuje 4,2 milióna metrov štvorcových (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), z toho 415 700 metrov štvorcových na Slovensku. Celková obsadenosť za rok 2020 dosiahla úroveň 94,5 %, na konci roku 2019 predstavovala 95 %. Na Slovensku dosiahla 95,3 % v porovnaní s 90,6 % na konci roku 2019.

Nájomná aktivita v regióne dosiahla vlani 1,74 milióna metrov štvorcových, čo je nárast o 27 % v porovnaní s rokom 2019. Nájomná aktivita pozostávala z 467 100 metrov štvorcových nových prenájmov a 820 100 metrov štvorcových predĺžených prenájmov. Uzavreté zmluvy na slovenskom trhu sa vzťahovali na priestory s rozlohou 140 000 metrov štvorcových. Z toho bolo 50 300 metrov štvorcových nových prenájmov a 60 600 metrov štvorcových predĺžených prenájmov.

V roku 2020 začala výstavba štyroch budov s celkovou rozlohou 114 700 metrov štvorcových, z ktorých 81,5 % bolo postavených na mieru (BTS). Dokončená bola výstavba siedmich budov s rozlohou celkovo 180 400 metrov štvorcových, vrátane dvoch budov na slovenskom trhu s rozlohou 28 200 metrov štvorcových.

Ako vyzerali akvizície? Akvizícia 13 hektárov pozemkov na výstavbu dvoch nových budov s potenciálnou prenajímateľnou plochou 60 000 metrov štvorcových v Prologis Park Budapest-Sziget II. Akvizícia pozemku s rozlohou 12 hektárov s potenciálom pre výstavbu 14 500 metrov štvorcových v Prologis Park Prague-Chrášťany. Predaj budovy 3 v Prologis Park Nitra s celkovou rozlohou 37 800 metrov štvorcových. Budovu získal kupujúci, ktorý už predtým odkúpil budovy DC1 a DC2 v rovnakom parku.

Podľa spoločnosti Prologis najmä v týchto náročných časoch pomáhajú inovácie, ako sú platforma Prologis Essentials Marketplace či iniciatíva PARKLife, vytvárať zdravšie prostredie a zázemie, kde môže podnikanie našich zákazníkov prekvitať.

V centre pozornosti firmy naďalej zostáva pohodlie zamestnancov a zákazníkov. V priebehu roku 2020 zabezpečovala dostatok informácií o vývoji na trhu a poskytovala výsledky prieskumov súvisiacich s dosahmi pandémie na logistické nehnuteľnosti aj dodávateľský reťazec. Na mieru vytvorené riešenia a bezpečnostné opatrenia v parkoch viedli k tomu, že prevádzka v budovách Prologis mohla v súlade s vládnymi nariadeniami bezpečne pokračovať, čo obmedzilo vplyv pandémie na podnikanie zákazníkov.

Spoločnosť Prologis sa po desaťročia riadi jasnými záväzkami v oblasti prístupu k životnému prostrediu, sociálnej zodpovednosti a riadenia (ESG). Inovácie z dielne Prologis Labs implementujeme priamo do budov, zvyšuje environmentálne štandardy, zabezpečuje ochranu biodiverzity v jej lokalitách a buduje parky, ktoré miestnym komunitám prinášajú trvalé výhody. V spolupráci s charitatívnou organizáciou Cool Earth, ktorá bojuje proti zmene klímy, a spoločnosťou The Planet Mark zameranej na certifikáciu v oblasti udržateľnosti, zmierňuje firma emisie uhlíka z celého životného cyklu všetkých nových budov po celej Európe.

V Prologis Park Bratislava bol založený Customer Experience Team (tím pre zdokonaľovanie zákazníckej skúsenosti – CET) zložený zo skúsených profesionálov, ktorí zaisťujú rýchlu a efektívnu podporu pre našich zákazníkov a prinášajú nový štandard zákazníckej skúsenosti.

 

Zdroj:// Systémy logistiky