Zástupcovia petičného výboru si myslia, že zámer vybudovať logistické centrum nebol dostatočne odkomunikovaný a obávajú sa aj výrazného zhoršenia kvality života v obci. Obavy majú zo zahustenia dopravy, znečistenia ovzdušia, hluku, znečistenia vôd i hroziacich záplav pri prívalových dažďoch. Hrozbou je aj zhruba stovka kamiónov, ktorá by mala denne prejsť obcou.

Vo Visolajoch totiž nie sú popri hlavnej ceste chodníky. Investor bol z petície prekvapený, pretože predpokladal, že miestni obyvatelia privítajú nový zdroj zamestnania. Podľa stanoviska hovorkyne spoločnosti LOG Property Viery Jurčiovej, ktoré poskytla agentúre TASR, sklad nebude predstavovať žiadnu ekologickú záťaž

Uvedomujeme si, že doprava vo Visolajach bude zhustená a obcou po postavení skladu do dvoch rokov prejde denne asi 100 našich kamiónov. Hľadáme však riešenia, aby sme odbremenili dopravu, rokujeme s Národnou diaľničnou spoločnosťou a vyvíjame aktivity, ktoré by mali odbremeniť dopravu v obci,“ skonštatovala Viera Jurčiová.

Firma sľúbila obci v rámci kompenzácie vybudovanie chodníka popri ceste, ktorou povedie trasa kamiónov a tiež príspevok napríklad pre miestny šport.

Petíciu podporilo takmer päťsto obyvateľov Visolají, ktoré majú približne sedemstošesťdesiat oprávnených voličov. Obec teda bola nútená vyhlásiť referendum s otázkou: „Odmietate výstavbu logistického parku a s tým súvisiacu zmenu územného plánu č. 3 obce Visolaje?“. Referendum vyhlásené na sobotu 15. júna však nakoniec bolo neúspešné, keďže sa ho nezúčastnilo potrebných 50 percent oprávnených voličov.

Ak by svoj názor prišli vyjadriť všetci tí, ktorí petíciu podpísali, bolo by referendum úspešné. K referendu však pristúpilo len 345 oprávnených voličov, čo predstavuje účasť 44,86%. Drvivá väčšina z nich sa vyjadrila proti výstavbe logistického parku – referendová komisia zaznamenala 304 hlasov za odmietnutie výstavby a 38 hlasov proti odmietnutiu výstavby.

Zdroj: https://www.puchov.in/referendum-vo-visolajoch-nebolo-uspesne/