Trvalý rast tržieb, podstatné zvýšenie prevádzkových výsledkov a pokračujúce investície do logistických a digitálnych projektov – to sú pre skupinu Raja hlavné charakteristiky pre rok 2020. A to aj v čase silnej pandemickej krízy, ktorá otriasla svetovým trhom a jeho výkonnosťou.

Skupina Raja, ktorá pôsobí v 18 európskych krajinách s 25 dcérskymi spoločnosťami, dosiahla v roku 2020 rekordný obrat 1,02 miliardy eur. To je v súlade s cieľmi skupiny skok o 39,5%. Prevádzkový výsledok predstavoval 89 miliónov eur, čo je o 58% viac ako v predchádzajúcom roku.

Podobný vývoj kopíruje aj Slovensko. Spoločnosť Raja na lokálnom trhu zaznamenala medziročný nárast obratu v roku 2020 o 38,4%. Rovnako narástol aj počet zákazníkov, v porovnaní s rokom 2019 o 29,9%. V susednej Českej republike obrat medziročne stúpol o 12,1%, počet zákazníkov o necelých 8%.

Dopyt po dodávkach a zásobách obalov, ktoré tvoria 50 % tržieb skupiny, bol posilnený explóziou online predaja po celej Európe. Kríza tiež masívne zvýšila dopyt firiem po ochranných prostriedkoch a hygienických potrebách.

,,V prvom rade by som chcela poďakovať našim tímom po celej Európe za ich neutíchajúce odhodlanie a motiváciu. Tvárou v tvár tejto kríze naše spoločnosti pokračovali v práci a našich 14 distribučných centier bolo v prevádzke bez prerušenia. Reagovali sme a prispôsobovali sa dopytu našich zákazníkov a naďalej im dodávali produkty nevyhnutné pre ich činnosť. Sme obzvlášť hrdí na to, že sa nám v tak ťažkom roku podarilo posilniť puto s naším 1 miliónom zákazníkov a získali sme dôveru ďalších 250 tisíc nových zákazníkov v Európe,“ uviedla generálna riaditeľka skupiny Raja Danièle Kapel-Marcovici.

Solidarita silnejšia než kedykoľvek pre tým

Rok 2020 bol obzvlášť ťažkým práve pre najzraniteľnejšie skupiny naprieč spoločnosťami. V neposlednom rade pre ženy, ktoré boli obeťami násilia. Kríza Covid-19 bola tiež hlavnou skúškou pre združenia, ktoré každodenne pracujú v sociálnej oblasti a pomáhajú ľuďom. Nadácia Raja podporila 55 charitatívnych projektov v 15 krajinách s celkovým rozpočtom vyše 1 milión eur. Na Slovensku to bola neziskovú organizáciu Fenestra, sumou 2 000 eur.

Raja nedávno podala pomocnú ruku Nadácii Svetielko nádeje – Občianske združenie podporujúce onkologicky choré deti, formou obálok určených na zber narámkov, ktoré rozdávali v rámci charitatívneho behu, ktorý sa konal 17. apríla 2021 – vo virtuálnej podobe.

Ambiciózne ciele pre rok 2021

V roku 2021 sa skupina Raja zameriava na 8 až 10% nárast obratu. ,,Aby sme dosiahli tento náročný cieľ, budeme si musieť upevniť našu pozíciu multi-špecialistu v Európe, posilniť našu organizáciu a pokračovať v rozvoji našej zákazníckej základne na všetkých trhoch. Postupné hospodárske oživenie v Európe, pokračujúci rast online predaja a rastúci dopyt po ekologicky šetrných produktoch sú faktory, ktoré nám pomôžu dosiahnuť naše ciele. Stabilná finančná pozícia skupiny nám umožní pokračovať v našom investičnom programe po celej Európe,“ dodáva Danièle Kapel-Marcovici.

 

Zdroj:// Systémy logistiky