„ESG sú súčasťou podstaty nášho pôsobenia a všetkého rozhodovania – od správnej rady po všetky úrovne, na ktorých celosvetovo fungujeme. Náš záväzok voči princípom ESG je úzko spätý so strategickým rámcom, ktorý je pre naše podnikanie zásadný – s princípmi, ktoré označujeme ako 3C: Ide o sféru zamerania sa na zákazníka (anglicky Customer Centricity), dosahovania zmien na základe inovácií (Change Through Innovation) a orientácie na kultúru a talent (Culture & Talent),” uviedol Ben Bannatyne, prezident Prologis Europe.

Kľúčové body prehľadu o ESG aktivitách Prologis v roku 2020 ilustrujú, ako sa spoločnosti darilo využívať globálny rozsah jej podnikania k vytváraniu špičkových riešení v oblastiach ako sú úspora energií, dosahovanie uhlíkovej neutrality alebo zákazníckej inovácie.

Ochrana životného prostredia na 100 %

Zameranie na udržateľnú výstavbu, úsporné nakladanie s energiami a využívanie obnoviteľnej energie zaisťuje pridanú hodnotu pre zákazníkov. Napríklad prostredníctvom iniciatívy Prologis SolarSmart, ktorá je súčasťou programu Prologis Essentials, spoločnosť v spolupráci so zákazníkmi dokázala rozšíriť solárnu energetickú kapacitu globálneho portfólia o 40 megawattov, vďaka čomu je rok 2020 jedným z historicky najúspešnejších rokov, aspoň čo sa týka pokroku na tomto poli záujmu.

Od roku 2016 sa stalo súčasťou štandardného vybavenia budov od Prologis LED osvetlenie a spoločne so zákazníkmi sa podarilo v roku 2020 nainštalovať LED svetlá v takmer 50% portfólia.

Spolu so zákazníkmi chráni firma životné prostredie, a preto sa zaviazala do roku 2025 zaviesť vysoko kvalitné a energeticky úsporné LED osvetlenie vo všetkých ich budovách po celom svete. Toto má možnosť dosiahnuť vďaka rozsahu globálneho pôsobenia a vďaka programu Prologis Essentials LED, ktorý je jedným z pilierov Prologis Essentials program vytvoreným práve s týmto zámerom.

Rok 2020 sa naprieč Európou rovnako niesol v znamení výstavby a začatia prevádzky hneď niekoľkých budov typu Smart Buildings, ktorých súčasťou sú najmodernejšie udržateľné technológie a materiály, pri ktorých výstavbe boli využité špičkové prvky, napríklad nízkouhlíkové materiály, vrty na uloženie tepelnej energie alebo elektrické tepelné čerpadlá, a ich dizajn využitia cirkulárnych princípov. Tieto „Smart Buildings” nastavujú novú latku úrovne skladovania a logistiky a zákazníkom od prvého dňa ich prenájmov pomáhajú zefektívniť prevádzku a optimalizovať produktivitu s rastom ich podnikania.

Aktivity firmy v uplynulých rokoch dokazujú, že je možné účinne minimalizovať dopady na životné prostredie. V roku 2019 sa Prologis stal vôbec prvou realitnou spoločnosťou zaradenou v rebríčku S&P 100, ktorá dosiahla prevádzku uhlíkovej neutrality. Teraz chce priniesť dôkaz toho, že logistika môže byť ešte zelenšia, a preto si stanovil Prologis nový ambiciózny cieľ.

„Oznámili sme, že do roku 2025 bude celá naša výstavba uhlíkovo neutrálna. Prologis sa tak ujíma vedúcej pozície pri riešení výziev spojených s jedným z najvýznamnejších celosvetových zdrojov emisií: uhlíkovej stopy budov.“

Južne od Paríža sa nový logistický objekt Moissy 2 stane prvým uhlíkovo neutrálnym skladom, ktorý zabraňuje vzniku emisií a znižuje a kompenzuje 100 % dopadov spojených s výstavbou, prevádzkovými činnosťami či údržbou počas celej životnosti budovy. Projekt je bez plynovej prípojky a na kúrenie, chladenie a dodávku elektriny bude využívať úsporné prvky svojho dizajnu, strešných solárnych panelov, kúpenej ekologickej energie a tepelnej energie ukladanej do vrtu.

Na celoeurópskej úrovni partnerom medzinárodnej dobročinnej organizácie Cool Earth ktorej prispieva Prologis na ochranu dažďových pralesov zodpovedajúcich svojou plochou päťnásobku nevyhnutných uhlíkových emisií spojených s výstavbou budov. Výstavbou skladov Prologis na území strednej Európy sa v rámci tejto iniciatívy iba vlani podarilo zachrániť 784 hektárov dažďových pralesov.

Spoločenská zodpovednosť za všetkých okolností

Stakeholderi sú kľúčovými partnermi na ceste k obchodnému úspechu Prologis. Dlhotrvajúce hodnoty vytvárajú tak, že s nimi nadväzuje hlboké vzťahy a ich záujmom venuje maximálnu pozornosť. Vzniká tak prostredie, v ktorom zamestnanci môžu naplno rozvíjať svoj potenciál, kde produkty a služby zákazníkom prinášajú jedinečné hodnoty a kde je prioritou prosperita a wellbeing komunít, v ktorých pôsobí Prologis.

PARKlife™  je európska iniciatíva Prologis zameraná na zázemie a vybavenie parkov pre zákazníkov, ich zamestnancov a miestne komunity. Mnoho našich parkov tak umožňuje a podporuje ekologické varianty cestovania, napríklad ľahko dostupnú verejnú dopravu, obsahuje nabíjacie stanice pre elektromobily či bezpečné priestory pre skladovanie bicyklov, čo pomáha zamestnancom dostávať sa do práce trvalo udržateľným spôsobom.

Ďalšie z areálov disponujú podnikovými jedálňami a zastávkami pre food trucky, ktoré zamestnancom zákazníkov umožňujú vyberať si jedlo z pestrej ponuky priamo v mieste pracoviska. Medzi obľúbené vybavenie tiež patria chodníky určené pre chodcov, telocvične alebo iné športové zázemie. Napríklad v Maďarsku a na Slovensku majú zamestnanci zákazníkov parkov k dispozícii futbalové ihriská, v Poľsku nedávno vznikli verejne prístupné knihovničky v spoločných vonkajších priestoroch parkov nazvané Book Box.

PARKlife™ je o špecifickom spôsobe uvažovania zameranom na to, ako zo spoločných priestorov a prostredia môže vzniknúť najkvalitnejšie zázemie pre všetkých, ktorí ho využívajú. Zároveň ide o nástroj, vďaka ktorému môžu zákazníci riešiť jeden z najpálčivejších problémov, s ktorým sa aktuálne stretávajú: dostupnosť pracovnej sily.

Počas pandémie COVID-19 potvrdil Prologis svoju pozíciu spoľahlivého partnera stakeholderov tým, že sa úplne zameral na podporu zákazníkov aj zamestnancov. Pre zákazníkov zaistila firma osobné ochranné pomôcky a zaviedla prísne protokoly proti chorobe COVID-19, aby zaistila bezpečie zamestnancov zákazníkov a udržala ich podniky v prevádzke.

Úsiliu v tejto oblasti sa dostalo uznania – podľa týždenníka Wprost patrí Prologis v Poľsku medzi 50 spoločností, ktoré sa o svojich zamestnancov počas pandémie starali najlepšie. A ba viac – sila odhodlania miestnych tímov umožňuje podporovať tých, ktorých pandémia zasiahla najtvrdším spôsobom. Dôkazom toho sú aj výsledky decembrovej charitatívnej kampane Dock Doors of Giving.

„Som hrdý na to, akým spôsobom náš európsky tím v roku nečakaných výziev využil svoje inovačné uvažovanie, veľkosť a partnerské väzby, aby podporoval našich zákazníkov a komunity. Práve na týchto princípoch funguje naša filozofia, ktorej sú oblasti ESG stredobodom. Nielen preto, že sú prínosné z hľadiska podnikania, ale pretože jednoducho ide o smer, ktorým je dobré sa uberať. Vidíme, aké sú skutočné dopady našich jednotlivých krokov a aj to, ako pozitívne ovplyvňujeme naše okolie. To je pre nás obrovskou motiváciou k ďalším zmenám,“ hovorí Paweł Sapek, regionálny riaditeľ Prologis pre strednú Európu.