Zistenia Prologis Research naznačujú, že dodávateľské reťazce podstúpia transformáciu smerom k väčšej odolnosti. Tento posun si prirodzene vyžaduje držanie väčších skladových zásob – konkrétne by sa zásoby maloobchodníkov museli zväčšiť o 13 %, aby dokázali uspokojiť dopyt v roku 2021. V predpandemickom roku 2019 zaostávali zásoby za dopytom len o 1,5 %. Na americkom trhu môže aktuálny nedostatok kapacít v krátkodobom horizonte vyvolať dopyt po ďalších 600 miliónoch stopách štvorcových (v prepočte po 55,7 mil. metroch štvorcových) logistických priestorov.

Z vývoja na trhu je už teraz zrejmé, že spoločnosti sa snažia na situáciu reagovať dopytovaním skladových priestorov na tzv. „vstupných trhoch“, teda z lokalít, z ktorých je možné doručovať tovar do celého sveta. Ide napríklad o prístavné mestá a ich okolie – na európskom kontinente hlavne Rotterdam a Hamburg. Spoločnosti chcú rýchlo získať kontrolu nad svojimi zásobami, a preto priemerná miera neobsadenosti na najdôležitejších svetových trhoch s napojením na more aktuálne klesla pod 2 %. To je o polovicu menej ako na ostatných trhoch a dokonca ešte menej než je historický priemer na úrovni 4,7 %.

Odborníci Prologis Research zmieňujú aj hypotetické vyústenie situácie: „Rastúce prekážky na týchto vstupných trhoch by mohli viesť k výstavbe na vedľajších trhoch alebo zvýšiť dopyt po prestavbe a premiestňovaní prevádzok.“